Den stakkars mannen

Han var en oppsagt rørlegger, forlatt av sin kone og sparket fra tankskompaniet i det amerikanske forsvaret. Shawn Nelson brøt seg inn i et våpenlager, fikk ut en M-60-tank og raste igjennom gatene i San Diego. I vanviddet smadret han 40 biler, feide vekk fire brannhydranter og rev ned strømforsyningen til 5000 mennesker.

Fotballens godbok

Shawn Nelson ble seinere skutt av politiet. Ifølge Susan Faludi var han den ytterliggående inkarnasjon av «mannskrisen» på slutten av 90-tallet.

Forfatteren av feministboka «Backlash» fra 1991, Susan Faludi, er tilbake, denne gangen med en bok om menn. Mens «Tilbakeslaget» handlet om den ikke-erklærte krigen mot kvinnene, handler «Stiffed {ndash} The Betrayal of the American Man» om forræderiet mot den moderne mannen.

Tittelen henspiller trolig både på ordet stivnet, på slanguttrykket for lik og på mannlig ereksjon. Boka kommer ut i neste uke, men internasjonale aviser og tidsskrifter har allerede brakt utdrag av den. Det oppsiktsvekkende er selvsagt at Faludi nå ser mannen som taperen, som offer for markedskrefter og et dyptgripende forandret samfunn.

{$4010}{$4010}Hos Faludi er det ikke kvinnen som er skurken. Hennes hovedpoeng er at vi nå lever i et samfunn som framelsker maskulinitet, men som ikke har respekt for mandighet. Mannlige dyder som stødighet, ansvar og forpliktelse blir ikke aktet, de påkaller i beste fall bare ironi. Mens den ytre maskulinitet blir hevet opp til en parodi av et «bad boy-image» preget av vold og glamour. Mannen er blitt et objekt som måles etter om han er en vinner, om han er sexy eller er berømt.

Den kommersielle kultur har gjort mannen til et maskulint vrengebilde, hevder Faludi.

Bak denne mannskulturen, som Faludi kaller dekorasjonskulturen, ligger mannens mange tap. Om sjefskontorer og styrerom fortsatt vrimler av menn, så har den vanlige mann tapt. Hans arbeidsplass er blitt borte. Industri er lagt ned, og arbeidslivet har automatisert bort mengder av menn. Militæret har mindre betydning og krever færre menn. Rollen som forsørger er borte. Hans samfunnsansvar er pulverisert, hans evner og egenskaper er blitt umoderne. De kvinnene han kunne tenke seg å gifte seg med, er blitt utrolig kresne.

{$4010}{$4010}{ndash}Jo mer jeg tenker på hva mannen har tapt {ndash} en nyttig rolle i det offentlige liv, en akseptabel måte å tjene penger til livets opphold på og en respektfull behandling i kulturen {ndash} jo mer forstår jeg at mannen er i ferd med å falle inn i rollen kvinner hadde midt i dette århundret, skriver Faludi.

Hun drar parallellen til husmorrollen på femtitallet, en rolle strippet for makt og kontakt med omverdenen. Husmoren var henvist til å spille ut sin ultrafeminitet, like parodisk som dagens overmaskulinitet.

{$4010}{$4010}Susan Faludi har brukt seks år på å reise rundt i USA og snakke med menn. Om deres følelser for jobben, for ekteskapet, for sport, underholdning, krig og fred.

Hennes utgangspunkt var å finne svaret på hvorfor så mange menn er rasende imot kvinnefrigjøring. Hun fant en mannskrise. I det ytre alle hans tap i et dramatisk endret samfunn, men også en krise på et dypere plan. De økonomiske oppgangstidene i USA på slutten av nittitallet endret ikke situasjonen.

Susan Faludi skriver at svært mange av mennene hun snakket med, kom tilbake til sin «usynlige» far. De klaget over at de ikke hadde lært hva det vil si å være mann. Om fedrene var til stede, så var de ikke den menneskelige bru som brakte en gutt fra barndom til et ansvarlig og samfunnsengasjert voksenliv.

Faludi gir ingen forklaring, men framhever det paradoksale i at etterkrigstidas fedre ikke brakte videre sin sikkerhet og trygghet til sine sønner.

{$4010}{$4010}Etter sine samtaler spurte forfatteren seg selv hvorfor menn ikke protesterer? Faludis svar er at mannen er i en felle. Han har selv skapt det han vil angripe. Mannen har heller ikke noen klar fiende. Kvinner kunne kjempe mot mannen eller patriarkatet.

Faludi mener at feminismen nå ikke kan oppnå mer ved å anklage mannen.

{ndash}Hvis jeg har lært noe om de to kjønn på mine reiser i mannens verden, er det at hver vår kamp er avhengig av den annens suksess. Menn og kvinner er nå ved et historisk punkt hvor begge holder nøkkelen til hverandres frigjøring, skriver Faludi.

Vi lever i et
samfunn som
framelsker
maskulinitet,
men som ikke
har respekt for
mandighet.


RAMBO: Parodien på den ultramaskuline mannen. Mannen er blitt fratatt selvrespekten og vurderes ofte bare etter kommersielle mål, hevder Susan Faludi.SUSAN FALUDI: Den ameri- kanske feministen har skrevet bok om menn.
KOMMENTAR

RAMBO: Parodien på den ultramaskuline mannen. Mannen er blitt fratatt selvrespekten og vurderes ofte bare etter kommersielle mål, hevder Susan Faludi.