Den store vegringen

De som tviholder på teorien om at spiseforstyrrelser har med skjønnhetsideal å gjøre, fikk seg et skudd for baugen i går kveld.

«Svik» var overskriften i «Brennpunkt» på NRK 1. Redaktør Alf R. Jacobsen kunne innledningsvis fortelle at 250000 norske kvinner og menn lider av denne uforståelige sykdommen. Noen - som supermodeller og skihoppere - lever av den. Andre - som Merete Freuchen - dør av den. Ano-reksi diagnostiseres vekselvis mer som en samfunnssykdom enn som en somatisk lidelse. Kanskje er det derfor pasientene faller mellom alle stoler.

Av 50000 alvorlig syke blir 46000 avvist. De heldige - her snakker vi om voksne mennesker med innbilt matchvekt som spedbygde tiåringer - møtes med behandlingsopplegg det støver av. Pasienter som ser ut som om de med nød og neppe overlevde Auschwitz, får enkelt og greit beskjed om å ta seg sammen - vi lever tross alt i en verden hvor folk dør av sult. Jentene i bulimigruppa ved Modum Bad fikk høre at hvis de ikke hadde lagt på seg 750 gram innen uka var over - bar det rett ut. Selv narkomane behandles med større respekt.

Fenomenet

Torill Svars program var ingen dyptgående dokumentar om denne komplekse sykdommen, men en utmerket innledning til å sette samfunnsproblemet på dagsordenen. Og når det fungerer på den måten skal man være fornøyd med statskanalen. «Svik» avdekket hvilket mysterium spisevegring er for vitenskapen. Men ikke forvirringen som råder rundt spisevegring som fenomen. Der er forvirringen total.

Når Yvonne (26) forteller om innviklede tallsystemer hun har tatt i bruk for å være sikker på «å rense seg rein og fin», handler det ikke om å presse korpus ned en størrelse eller to.

Modig maur

For øvrig: Gårsdagens - eller kanskje er hun tiårets - modigste dame heter Shabana Rehman. Standup-komiker med pakistansk bakgrunn som kan mer enn å få folk til å le. Rehman, som praktisk talt sloss alene mot dobbeltmoralen i den mannsdominerte islamske kulturen, får folk til å tenke . I «Redaksjon 21» kunne vi - til en forandring - overvære en «fremmedkulturell» diskusjon uten Frp som premissleverandør. Med utgangspunkt i den premiereklare norske filmen «Bryllupet» hadde Knut Olsen invitert tre unge innvandrere til å diskutere såkalte fornuftsekteskap. Det var det fornuftigste gjestevalget han har gjort på lenge. Debatten hadde høy temperatur, var sjeldent interessant og viser til fulle at kjente tryner ikke nødvendigvis er egnet til å kaste lys over ukjente tema.