Den tidløse arkitekturen

Ifølge arkitekt Kjell Lund, som tegnet St. Hallvard kirke og kloster på Enerhaugen i Oslo sammen med sin partner Nils Slaatto, et av de fineste byggverk i moderne norsk arkitektur, finnes det sakrale bygninger som er «uavhengig av stilarter og bekjennelser».

Kanskje er 2000 år gamle Pantheon i Roma et slikt universelt gudshus. Og Urnes stavkirke et annet. I mine øyne har også katolske St. Hallvard, innviet i 1966, dette makeløse preg av tidløs skjønnhet og eksistensielt nærvær.

Opplevd utenfra, paradoksalt plassert mellom de avvisende høyblokkene fra begynnelsen av 60-årene, gir fransiskanernes klosterkirke et nøytralt inntrykk. Det kubiske volumets enkle murstens- og betongfasader ble bestemt av de dominerende bomaskinene til OBOS, men inne i kvadratet ligger det en betagende rotunde, et makeløst sirkelformet kirkerom med en omvendt kuppel, og dette arkitektoniske grep - himmelen som senker seg mot menigheten - gjør St. Hallvard til et unikum i vår byggkunst. Følelsen av å bevege seg inn i en mystisk hule er påtakelig. Som ateist kommer jeg dit med mine motforestillinger, men gripes hver gang av det ærverdige interiørets stillhet og estetiske fullkommenhet. Jeg blir rørt. Arkitekturens magi gjør meg ydmyk, jeg slår meg ned på en av benkene i halvmørket og lar tankene vandre mens dagslyset siver inn gjennom de små åpningene rundt meg.

Enestående

At det nå er kommet en egen bok om St. Hallvard-huset, med den dyktige arkitekturfotografen Jiri Havrans bilder, 40 år etter at arkitektparet Lund og Slaatto begynte å skissere på byggverket, er derfor ingen overraskelse. St. Hallvard er allerede blitt et bygningskulturelt ikon, eller som Christian Norberg-Schulz skriver i sin innsiktsfulle omtale: Kirken på Enerhaugen innledet «en ny fase i etterkrigstidens arkitektur, der uttrykk og mening fikk primær betydning». Selv forklarer Kjell Lund, som var prosjektansvarlig og fikk ideen til det hengende taket, at en konvensjonell kuppel var «utenkelig i relasjon til høyblokkenes topografi», og resultatet ble et rom med «en sterkt introvert karakter med appell til refleksjon, meditasjon og fordypelse».

Det hender altså at en bygning blir noe annet og mer enn summen av sine fysiske bestanddeler. Vi har en håndfull slike enestående byggverk her i landet og St. Hallvard kirke og kloster, reist i den hellige Frans fra Assisis spartanske ånd, var et lykketreff som inntraff på tegnebordet til de unge og kreative arkitektene Lund og Slaatto, etablert i 1958, det året de tok fatt på oppgaven de hadde fått av Oslo katolske bispedømme.