Den totale overvåking

Ingress

Meninger

Det kan virke som PST-sjef Benedicte Bjørnland kunne trenge en bedre lyttepost i regjeringen og på Stortinget. Sjelden har et ønske fra PST blitt så raskt og unisont avvist som da Bjørnland i et foredrag i går ba om hjemler til en massiv overvåking av befolkningen. Selv i Høyre og Ap, som tradisjonelt har vært raus med verktøykassa, var reaksjonene entydig negative. Det skulle bare mangle.

Hva PST-sjefen ber om er uforenlig med grunnleggende verdier i en rettsstat. Bjørnland ønsker at sikkerhetstjenesten skal få adgang til å samle inn, lagre og analysere såkalt stordata etter inspirasjon fra amerikansk sikkerhetstjeneste. Hensikten er å avdekke mønstre og sammenhenger det ikke er mulig for et menneske å se. I praksis betyr det å innhente data fra millioner av uskyldige nordmenn. PST vil i realiteten ha adgang til å overvåke alle borgeres datavirksomhet uten berettiget mistanke. For å finne nåla i høystakken, ber man om en større høystakk. Det har opp gjennom historien bare skjedd i totalitære regimer. For å være helt sikker, må vi vite alt, som DDRs sikkerhetssjef sa.

Man kan spørre om PST-sjefen mangler politisk gangsyn. I kjølvannet av Snowden-avsløringene og at Datalagringsdirektivet (DLD) ble kjent ulovlig av EU-domstolen, er forslaget hinsides urealistisk. Dessverre føyer utspillet seg inn i et velkjent mønster, hvor PST ber om det umulige og ender opp med et mer begrenset verktøy. Det er en langsiktig strategi; dråpen som huler ut steinen, og skritt for skritt uthules personvern og rettssikkerhet for å bekjempe antidemokratiske krefter. Noen har misforstått den brente jords taktikk.

Det er mulig PST tror at nordmenn lar seg skremme til å akseptere drastiske tiltak når Islamsk Stat daglig sprer sitt dødelige budskap og får støtte av hjemlige islamister. Sommerens terroralarm gjorde nordmenn urolige. Da gjelder det at lovgiverne holder hodet kaldt. Tross avvisningen av PSTs forslag, uttrykker flere forståelse for at PST ønsker seg utvidete hjemler, men lovgivningen på et så viktig område kan ikke være situasjonsbetinget. Det har ikke minst Snowden-avsløringene fortalt oss. Om PST ikke har lært av feilene, har politikerne ingen unnskyldning.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.