Den ulovlige streiken

SKOLE: Dagbladet avslørte denne uka at Utdanningsforbundets planla ulovlig streik. Ikke nok med det: «Det er viktig med innpisking» var beskjeden fra forbundet. Den ulovlige streiken er et alvorlig brudd på arbeidslivets spilleregler. Gjennom møysommelige forhandlinger og harde konflikter er de blitt til grunnfestede rettigheter. Når rettighetene ikke respekteres er det alvorlig. Når de brytes, går det ut over uskyldige. Derfor har KS stevnet Utdanningsforbundet for Arbeidsretten. KS er glad for at de aller fleste av de 40 fagforeningene vi forhandler med viser respekt for spillereglene i arbeidslivet og håndterer saklig uenighet på konstruktive og skikkelige måter. Det er nødvendig for at velferdssamfunnet skal fungere godt.Landets kommuner og fylkeskommuner ønsker å tilpasse lærernes avtaler noe mer til de øvrige ansatte i kommunene. Det gir muligheter til å drive en bedre og mer helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Vi ønsker også enda mer samarbeid i lærerkollegiet og bedre tilpasset undervisning for den enkelte elev. Viktige prinsipper som ligger i Kunnskapsløftet som et samlet Storting har vedtatt. Utdanningsforbundet forsøker å overbevise oss om at elevene får det bedre og lærer mer, hvis arbeidet i norske skoler detaljreguleres fra Oslo, og lærerne er mindre på skolen. KS har tillitt til kommunen, skoleledelsen og lærerne kan organisere arbeidet sitt bedre lokalt. For elevenes læring er møtet mellom lærer og elev det viktigste på skolen. Da bør lærerne heller være mer tilgjengelig for elevene, ikke mindre. Skolen er det selvfølgelige stedet.

I 2004 SKREV skrev lærerorganisasjonene og KS under på en avtale hvor lærerne kunne være noe mer på skolen utover undervisningstiden. Hensikten var å bedre den daglige kontakten med elevene, styrke dialogen med foreldrene og ikke minst øke samarbeidet lærerne i mellom. Rektorene fikk noe bedre muligheter til å lede og utvikle skolen, altså den jobben de er satt til å gjøre. Forskningsstiftelsen FAFO har evaluert avtalen. «Der lærerne peker på endring i tidsbruk, viser de også til at de bruker mer tid til kollektiv planlegging av opplæringen og elevkontakt utenom leseplikten», er en av konklusjonene. En mer tilgjengelig skole er også helt i tråd med signalene fra den rødgrønne regjeringen om fornyelse av offentlig sektor og mer tilgjengelige offentlige tjenester, og vil gjøre både elevene og skolen bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.