Den viktige åpenheten

Ingress

Meninger

Jurister som søker landets viktigste domstol er nå blitt gitt anledning til å be om anonymitet. Kolleger og konkurrenter skal ikke få vite at du søker til Høyesterett. Det vil da heller ikke folk flest. Kravet om offentlighet ved søkere til offentlige stillinger har slik blitt svekket. Dersom ikke søkerlister til Høyesterett trenger være offentlige, er begrunnelsen for offentlighet ved utlysninger til mindre viktige og prestisjefylte stillinger også svekket.

Muligheten er blitt presset fram av at Høyesterett ved siste runde sto uten søkere til ledige jobber. Det ble spekulert i at de negative konsekvensene dersom en søker ikke fikk dommerembetet var så store at kvalifiserte søkere valgte å ikke søke. Det er mulig. Jurister er et prestisjebevisst laug. De har tradisjon for å måle hverandre i hundredeler fra universitetseksamenene.

Men mer bekymringsfull enn juriststandens hakkeorden er de mange tegnene på stadig mer lukkede prosesser med stadig mindre åpenhet. Søkere dukker ikke opp på søkerlister før rett før de blir gitt stillinger. Prosessene foregår bak lukkede dører.

Det er et tankekors at vi lever i en tid der myndighetene vet stadig mer om oss, mens vi vet stadig mindre om dem. Vi skjermes fra innsyn, da skjermes vi også fra innsikt. Stortinget har for eksempel lenge prøvd å få i stand et ordentlig lobbyregister, slik at borgere kan ha en mulighet til å vite mer om hvem som prøver å påvirke våre folkevalgte. Men det er underlig vanskelig å komme til enighet om en løsning. Landets borgere har et naturlig krav om å få vite slikt. De er ikke tjent med hemmelighold.

Det ville også være en stor fordel for demokratiet om våre offentlige etater og departementer, sammen med alle offentlig eide eller kontrollerte selskaper, ble pålagt å offentliggjøre en oversikt over hvilke PR- og kommunikasjonstjenester de har kjøpt siste året, for hvor mye og til hvilket formål.

Nå når karriereveier kan gå i sikksakk mellom politikk, PR-byråer og næringsliv, blir slikt særlig viktig. Noen tjener på hemmelighold, men det er sjelden den vanlige borger. Åpent innsyn bedrer kvaliteten på prosessene og muliggjør kontroll av hvilke interesser som er aktive og hvilke som vinner fram. Det er viktig for vårt demokrati.

Fremskrittspartiet og Høyre har tradisjonelt vært opptatt av hvordan offentlige midler brukes. Nå sitter de i regjering og kan ta initiativ til større åpenhet i både statsadministrasjon og de statlige eide selskaper. Det ser vi fram til.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.