Bjarne Melgaards «A House to Die in»:

Denne lille blomsten kan stoppe Bjarne Melgaards omstridte dødshus-prosjekt

Det håper i alle fall kunstnerne på Ekely.

GULLTVETANN: Gulltvetann (Lamiastrum Galeobdolon) skal være funnet i området på Ekely der Bjarne Melgaards dødshus er søkt bygget. Blomsten er fredet, og derfor håper kunstnerne på Ekely at byggeplanene vil bli stoppet. Foto: Creative Commons / Sten Porse
GULLTVETANN: Gulltvetann (Lamiastrum Galeobdolon) skal være funnet i området på Ekely der Bjarne Melgaards dødshus er søkt bygget. Blomsten er fredet, og derfor håper kunstnerne på Ekely at byggeplanene vil bli stoppet. Foto: Creative Commons / Sten PorseVis mer

(Dagbladet): Med en liten blomst som hører til på lista over svært sjeldne og truede planter, forsøker beboere og naboer til Munchs Ekely å få stoppet Bjarne Melgaards dødshus.

I går samlet flere av motstanderne til «A House to Die in»-prosjektet seg til et møte ved Munchs atelier, for å diskutere nye, konkrete måter å stoppe Melgaards byggeplaner.

Det er det andre møtet som er holdt på kort tid, og over hundre interesserte møtte opp, forteller Kirsti Grotmol som er en av initiativtakerne bak møtet.

Nå presenterer hun en helt ny strategi for å få hindret byggeplanene.

- I første omgang vil vi konsentrere oss om de truede plantene som finnes på Kikkutkollen. Gulltvetann er en blomst som antakelig bare finnes på Ekely og har høyeste kategori i Rødlista over truede arter, sier Grotmol til Dagbladet.

Grotmol uttrykker håp om at den lille blomsten kan bidra til å tippe vektskålen over i favør til de som ønsker byggeprosjektet stoppet.

Finnes kun i Oslo og Akershus

Rødlista er en liste over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge. Her finnes Gulltvetann, eller Lamiastrum galeobdolon, ei plante som er vurdert som kritisk truet.

Ifølge artsdatabanken finnes denne arten bare i Oslo og Akershus.

Kirsti Grotmol og en rekke andre byggemotstandere, er i gang med å bygge et nettverk av folk som skal jobbe for å få stoppet det såkalte «dødshuset».

Blant de som nå har engasjert seg i saken skal det være både representanter fra naturvern- og fra kunstmiljøet. Sammen skal de jobbe med saken ut ifra ulike vinkler, opplyser Grotmol.

- Denne planten er ikke nevnt noe sted i byggesaken. Det finnes også flere andre sjeldne og truede blomster og trær – foruten sjeldne insekter. Biolog og statsstipendiat Tore Berg har hjulpet oss med dette arbeidet, sier hun.

Seksjonssjef Sindre Fjell hos Riksantikvaren sier at Riksantikvaren også vurderer forholdet til Naturmangfoldloven i dispensasjonssaker som dette.

- Saken er fremdeles til behandling og relevante faktaopplysninger kan sendes til Riksantikvaren, sier Fjell.

Ifølge Grotmol skal også Naturvernforbundet og Sabima ha sendt brev til Riksantikvaren og Plan- og Bygningsetaten, der de også skal ha uttrykt bekymring for truede arter på Kikkutkollen.

Til behandling hos Riksantikvaren

«A House to Die in» er et samarbeid mellom kunstneren Bjarne Melgaard, arkitektkontoret Snøhetta og grunneier Selvaag. Plantegningene for prosjektet viser at det er en enebolig Melgaard kan bo i, samt et underjordisk atelier.

Det omstridte dødshuset er søkt om å bli oppført på «Kikkuttomta» på Ulleren i Oslo. Byggeplanene har vakt mye oppmerksomhet fordi tomta ligger like ved kunstnerkolonien Ekely, som var Munchs kunstnerhjem og stedet der hans gamle atelier fortsatt står. Deler av tomta ble i 1997 fredet av Riksantikvaren, for å sikre Munchs minne for ettertida.

Både Munchs familie, naboene og kunstnerne ved Ekely kunstnerkoloni har i flere runder protestert kraftig mot byggeplanene.

Byantikvaren hadde i utgangspunktet sagt nei til å heve fredningen av området, men i september kom kontrabeskjeden etter at de opprinnelige byggeplanene var blitt redusert. Byggeplanene ligger nå til behandling hos Riksantikvaren, som skal bestemme seg i januar.

OMSTRIDT HUS: Det planlagte dødshuset til Bjarne Melgaard har blitt omstridt. Foto: Snøhetta
OMSTRIDT HUS: Det planlagte dødshuset til Bjarne Melgaard har blitt omstridt. Foto: Snøhetta Vis mer