Denne musikken er gratis - i år 2079

EU forlenget opphavsrett på musikk til 70 år.

(Dagbladet.no): EU-parlamentet i Strasbourg vedtok i går å utvide musikere og produsenters opphavsrett for musikk fra 50 til 70 år. Vedtaket ble fattet med 377 ja-stemmer, mot 178 nei og 37 blanke.

Vernetiden for tekstforfatere og komponister er allerede 70 år, regnet fra året etter opphavsmannens død. Det er vernetiden til artister og produsenter som nå utvides fra 50 til 70 år, regnet fra da innspillingen skjedde eller verket ble utgitt.

Det betyr at du tidligst vil kunne remikse, bruke eller laste ned musikk som utgis i år uten å bryte opphavsretten i år 2080, hvis tekstforfatter/komponist skulle være så uheldig gå bort samme år som innspillingen utgis. Skulle komponist/tekstforfatter leve lenger, noe de selvsagt gjerne gjør, gjelder opphavsretten tilsvarende mye lenger.

Argumentet for en forlengelse av opphavsretten er at opphavsmenn skal kunne forsørge seg av sin musikk selv etter at karrieren er på hell, og at det derfor vil stimulere til økt produksjon og kreativitet.

Mens avgjørelsen blir møtt med begeistring blant tekstforfattere, komponister og i musikkbransjen forøvrig, er svenske EU-politikere lite glade for endringen. Ifølge DN.se ble forlengelsen vedtatt mot stemmene til en samlet gruppe svenske parlamentarikere, som imidlertid lyktes med å redusere forlengelsen til 70 år, fra det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen på hele 95 år.

De svenske politikerne mener lovendringen er en lobbyseier for musikkbransjen, som selv sitter på opphavsretten til store deler av verdens utgitte musikk. Det er altså ikke bare musikere og produsenter som tjener på lovendringen.

Ifølge de svenske politikerne vil forlengelsen bidra til å låse inn musikken, og gjør det vanskeligere å lage ny musikk. De henviser blant annet til remikskulturen i hip hop, som nå må gå tilbake til 1939 år for å finne musikk som også kan brukes av dem uten økonomi til å kjøpe rettighetene til sampling av nyere verker.

Saken skal til endelig behandling i EUs ministerråd før den er endelig avgjort.