Departement med pigger

VENSTRE-BESTYRELSEN

i Samferdselsdepartementet kritiserer Dagbladets reportasjer om bomavgifter 27. og 28. april.

Statsrådens folk lager fortolkninger av detaljer i mine reportasjer som undertegnede finner konstruerte og tildekkende for selve hovedbudskapet. Mitt hovedpoeng, og det viktigste for folk der ute på veiene, møtes med taushet: Selve bompengepolitikken.

La meg først bekjenne egen brøde.

Jeg ser at jeg enkelte steder har formulert meg på en måte som utvilsomt kan misforstås. Jeg beklager også at bomkartet som ble trykt, på grunn av en unødig inkurie, inneholdt feil.

Min virkelighetsbeskrivelse står derimot urokket:

Antallet bomprosjekter vil øke. Minst 28 nye kan ventes de neste årene. I dag er etter vår informasjon 46 bomstasjoner i drift. At 11 av disse beregnes nedlagt innen fem år endrer ingen ting i vår beskrivelse. Som egentlig er for snill. Det skal vi rette på her.

Først litt historikk: I 1990 betalte veibrukerne en milliard kroner i bomavgifter. I 1995 1.8 milliarder. I 2000 var beløpet 2,3 milliarder. I år passeres 3,6 milliarder, og beløpet vil ikke usannsynlig ende nær fire.

I REGJERINGENS FORSLAG

til Nasjonal Transportplan for 2006-2015 forelås bevilgninger til veiformål på 12 milliarder i året. Men hva ties det om? Jo, dette:

At bensinavgiften alene (inkl.moms) dekker hele bevilgningen.

At bomavgiftene i perioden vil utgjøre innpå 40 milliarder (ut fra dagens nivå, ikke medregnet nye prosjekter). Det reelle beløpet blir nok høyere.

At staten i samme tidsrom vil hente inn over 400 milliarder i direkte bilavgifter (ut fra dagens nivå, og eks. bommer).

Disse milliardene snakker Torild Skogsholm lite om.

Hun snakker heller om et spleiselag for veibygging. Men den som bidrar mest i det laget er altså ikke staten.

Et eksempel: Den nye Svinesundbrua som åpnes i 2005 skal finansieres utelukkende med bompenger, i 21 år. Staten gir ikke fem øre.

Men statsråden sier også mer.

Dette: «Bompengefinansieringen har et stort omfang i dag... Slik vil det bli fremover også.» (16.januar, 2003)

Og dette: «Når det gjelder utbygging av det mest trafikkerte stamveinettet, er økt, og mer planmessig bruk av bompenger, en del av denne strategien.» (30. mars, 2004)

Og dette: «... det er ikke slik at staten unndrar seg ansvar og velter hele byrden over på trafikantene.» (30. mars, 2004)

Jo, Skogsholm, det er nettopp dette kritikken mot dere går på, og som jeg skrev. At bomavgiftene vil øke, det sier du altså selv.