SPRÅK: I stedet for populistiske testforslag burde Inga Marte Thorkildsen forplikte seg til å styrke språkopplæringen til innvandrere, skriver Marian Abdi Hussein.
SPRÅK: I stedet for populistiske testforslag burde Inga Marte Thorkildsen forplikte seg til å styrke språkopplæringen til innvandrere, skriver Marian Abdi Hussein.Vis mer

Der skoen trykker

Det er tydelig at en samfunnskunnskapstest ikke treffer der skoen faktisk trykker.

Etter forslag fra Integrerings- og likestillingsminister, Inga Marte Thorkildsen, må innvandrerforeldre vite at det er forbudt å slå barn i Norge, før de kan få innvilget statsborgerskap. Paradoksalt nok krever ikke Thorkildsen, gjennom denne samfunnskunnskapstesten, den nødvendige språkbeherskelsen som setter innvandrerforeldre i stand til å kommunisere med barnehage og skole, både om utfordringer og positive erfaringer. Det er først når innvandrere behersker norsk at de blir i stand til å forstå og føle seg inkludert i det norske samfunnet. Inga Marte Thorkildsen vil lære folk å fly før de kan gå. Det er ikke et godt integreringstiltak, det er stemmesanking fram mot stortingsvalget i 2013.

I stedet for diffuse og populistiske forslag om samfunnskunnskapstesting burde Integrerings- og likestillingsministeren forplikte seg til å styrke, kvalitativt og kvantitativt, språkopplæringen som tilbys asylsøkere og bosatte innvandrere. Språket åpner dører og er den viktigste forutsetningen for å få jobb. Arbeid fører gjerne til bedre inntekt, mestringsfølelse og aktiv sosial deltakelse. Det at mor og far behersker norsk forbedrer barnas oppvekstvilkår betydelig. Bedre familieøkonomi og større sosial mobilitet er to viktige faktorer som kan knyttes til språk og arbeid.

Marian Abdi Hussein, Styreleder for Somalisk Studentforening

Nestleder for Enhet for barn og unge ved Tawfiiq Islamsk Senter
Marian Abdi Hussein, Styreleder for Somalisk Studentforening Nestleder for Enhet for barn og unge ved Tawfiiq Islamsk Senter Vis mer

For barn er det kanskje ubetydelig om mor eller far har pugget svarene på hvordan man oppdrar barn i Norge. Det viktigste barn legger merke til er om foreldrene er involvert i samfunnet rundt, og om foreldrene kan kommunisere med barnas venner og andre voksne, utenfor deres innvandrermiljø. Språk er også veien til uavhengighet, og er derfor et viktig feministisk tiltak. Ved å sikre god språkopplæring for innvandrerkvinner får de muligheten til å kommunisere bedre med viktige instanser i samfunnet. Ønsker Integrering- og likestillingsministeren at innvandrermødre skal føle seg bundet av tolk, i kommunikasjonen med viktige instanser som helsestasjon, barnehage og skole?

Følg oss på Twitter

Det er tydelig at en samfunnskunnskapstest ikke treffer der skoen faktisk trykker. Men jeg er også imot en slik test fordi den uttrykker et menneskesyn jeg ikke står inne for. Er det slik at flyktninger som kommer til Norge ikke deler de etiske grunnverdiene vi gjerne oppfatter som særnorske? Må vi lære folk å være lovlydige når de har rømt fra lovløshet? Må vi lære dem at vold er galt når de har vært utsatt for vold? Det er klart at kulturer er ulike, hos noen er noen verdier viktigere enn andre, og det er klart at noen verdier er uforenlige med de man holder høyt i Norge, men det gjelder absolutt ikke alle verdier. Signalet Sosialistisk Venstreparti sender ut med dette forslaget er ett man vanligvis forbinder med den ytterste høyresiden. SV framstår nå som et parti som dikterer i stedet for å engasjere.