Derfor ble han fjernet

NRK-ledelsen mente Petter Nomes rolleblanding kunne skade kanalens troverdighet, derfor ble han fjernet fra programlederjobben.

- Vår mening er at det er uheldig hvis Petter Nome er programleder i «Sommeråpent» hvor han kanskje må lede en debatt om et tema der han selv er en politisk aktør. Vi ser på dette som noe som vil kunne skade NRKs troverdighet, sier programdirektør Mari Velsand.

Kampanjeleder

- NRK-programleder Kai Sibbern tolker dette som et signal til alle andre NRK-medarbeidere om at de skal «disiplineres som verdinøytrale amøber».

- Det får stå for hans regning. Dette er ikke et angrep på ytringsfriheten, men når Petter har valgt å være kampanjeleder, ser vi det best at han ikke jobber som programleder for «Sommeråpent».

Helhetlig vurdering

- Hva var det spesifikt i Nomes engasjement som ble for vanskelig å svelge for NRK-ledelsen?

- Vi har gjort en helhetlig vurdering, hans sammenlikning mellom Hitler og Bush er ikke vektlagt spesielt.

- Vil dette påvirke Petter Nomes framtid i NRK?

- Dette har ikke noe å si for hans kontrakt med NRK. Han vil fortsette med andre arbeidsoppgaver.

Troverdighet

- Per Edgar Kokkvold, leder i Norsk Presseforbund, mener Nome har sitt på det tørre.

- Vi konstaterer at vi er uenige med Kokkvold, vår vurdering gjort av hensyn til NRKs troverdighet.

- Forstår du at Petter Nome kaller dere feige?

- Det forstår jeg ikke. Vårt viktigste hensyn er til publikum og til NRKs troverdighet, og vi må ta våre beslutninger deretter.

SATTE NED FOTEN: Programdirektør Mari Velsand fjernet Petter Nome fra jobben som programleder i «Sommeråpent».