FRED: Frigjøringsdagen 8. mai bør være en fredens dag, mener artikkelforfatteren. Bildet viser Karl Johans gate 1945. Her en politikonstabel som  forsøkte å holde orden på trafikken,- og opplevde å bli dekorert med norske flagg av jublende forbipasserende. 
Foto: Kihle / NTB / Scanpix
FRED: Frigjøringsdagen 8. mai bør være en fredens dag, mener artikkelforfatteren. Bildet viser Karl Johans gate 1945. Her en politikonstabel som forsøkte å holde orden på trafikken,- og opplevde å bli dekorert med norske flagg av jublende forbipasserende. Foto: Kihle / NTB / ScanpixVis mer

Derfor bør vi ha en egen veterandag

Ja, det er lenge siden 1945, men 8.mai markerer fortsatt slutten på 2.verdenskrig og okkupasjonen.

Debattinnlegg

Å problematisere sammenslåingen av veterandagen og frigjøringsdagen har sine argumenter i nettopp vår egen historie og respekt for denne. Høyres stortingsrepresentant, Øyvind Hallerakers kritikk av mitt innlegg 8. mai er derfor ikke en kritikk av Norges Fredsråds argumenter mot sammenslåingen - det er en kritikk av hva han mistenker at ?fredsbevegelsens? argumentasjon bunner i. At vi ikke liker eller respekterer Forsvaret og dets rolle i samfunnet.

Norges Fredsråd har gang på gang påpekt at veteraner gjerne må ha en egen veterandag. De bør imidlertid ikke gjøres til ofre for en politisk strategi som handler om å sidestille en forsvarskrig mot en okkupant med de krigene våre soldater i moderne tid kjemper i.

Slik blir veteranene brukt for å legitimere tidvis tvilsomme politiske beslutninger. Dette har skjedd gradvis over tid uten reell offentlig debatt. Det er både synd og unødvendig. Det finnes allerede en internasjonal veterandag, 11.november. Begrunnelsen for at ikke også den norske veterandagen er lagt til denne dagen handler ikke om hensyn til veteraner, det handler om politikk.

Helleraker innleder med å kritisere Norges Fredsråd for manglende kunnskap og respekt for historien. Samtidig argumenterer Helleraker for at sammenslåingen er viktig for å kunne skape et fornyet fokus på frigjøringsdagen. Norges Fredsråd er av en ganske annen oppfatning. Konsekvensen av sammenslåingen er at frigjøringsdagen og dens symbol på fred og frihet kapres og undergraves idet regjeringen og Forsvaret sidestiller to fundamentalt forskjellige konsepter: frigjørings- og intervensjonskrig. Ja, det er lenge siden 1945, men 8.mai markerer fortsatt slutten på 2.verdenskrig og okkupasjonen. 8.mai bør derfor forbli vår frigjøringsdag, og kun det, nettopp av respekt for vår historie.