Derfor er jeg for reservasjonsrett

Vi kan ivareta kvinners rett til abort, samtidig som vi ivaretar legers samvittighetsfrihet i spørsmålet om liv, ved å innføre en begrenset reservasjonsrett.

GJENINNFØRING: «Den reservasjonsretten som Høyre, Frp og KrF nå foreslår å gjeninnføre, er i realiteten en innstramming og en tydeliggjøring av den ordningen vi hadde i over 30 år», skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Espen Røst
GJENINNFØRING: «Den reservasjonsretten som Høyre, Frp og KrF nå foreslår å gjeninnføre, er i realiteten en innstramming og en tydeliggjøring av den ordningen vi hadde i over 30 år», skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Espen RøstVis mer
Debattinnlegg

Jeg er ikke religiøs på noen måte, har ikke et spesielt konservativt syn på abort, og jeg regner meg selv som verdiliberal i de fleste spørsmål. I forkant av, og under, Høyres landsmøte i år var jeg også en av dem som rettet skarp kritikk mot programkomiteens forslag til endringer i abortloven og fikk landsmøtet til å snu i spørsmålet om å fjerne egenskaper ved fosteret som et selvstendig abortkriterium. Når jeg likevel er tilhenger av fastlegers adgang til å reservere seg mot å henvise til abort, er det fordi jeg mener det er viktig at samfunnet ikke blir så strømlinjeformet at det ikke har plass til mennesker med verdier som majoriteten ikke deler eller har liten forståelse for.

Spørsmålet om reservasjonsrett er ikke et rent prinsipielt spørsmål. Det handler ikke om kvinners rett til selvbestemt abort versus legers samvittighetsfrihet. Om dét hadde vært dilemmaet, ville mitt standpunkt, uten videre betenkningstid, landet på kvinners rett til selvbestemt abort. Det er imidlertid ikke slik at alle dikotomier er gjensidig utelukkende. Det er fullt mulig å ivareta begge disse prinsippene på en gang. Den løsningen heter reservasjonsrett.

Av 5000 fastleger i Norge er det i underkant av 200 som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort. Helsetilsynet, som har hatt fortolkningsansvaret for regelverket, fastslo i et rundskriv 14. august 1979 at leger har anledning til å reservere seg mot å henvise til abort, så lenge kommunen sørger for at «de omtalte tjenester kan tilbys». De enkelte legene har gjort avtaler med sin kommune og kolleger, uten at noen har kunnet påpeke at dette medførte noen praktiske konsekvenser. Siden 1979 har vi altså hatt reservasjonsrett i Norge, inntil Helsedepartementet, i et rundskriv i 2011, presiserte at fastleger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise til behandling som strider mot legens egen samvittighet.

Den reservasjonsretten som Høyre, Frp og KrF nå foreslår å gjeninnføre, er i realiteten en innstramming og en tydeliggjøring av den ordningen vi hadde i over 30 år. Helseminister Bent Høie har presisert at reservasjonsretten skal være begrenset til vesentlige spørsmål om liv og død, og at det er uaktuelt for eksempel å la fastleger nekte assistert befruktning til lesbiske, samtidig som de godtar at heterofile par får det. Regjeringen har også presisert at det skal være åpenhet og tilgjengelighet knyttet til hvem som har reservert seg. Det ligger altså til rette for en mer begrenset reservasjonsrett, med lett tilgjengelig informasjon om hvem som har reservert seg. Det er heller ikke slik at man trenger henvisning fra fastlege for å bruke sin rett til selvbestemt abort. Det er fullt mulig å henvende seg direkte til sykehuset. Retten til selvbestemt abort er altså ikke på noen måte truet, etter verken prinsipielle, praktiske eller teoretiske formål.

Det vi står igjen med, er to konsekvenser som må vurderes mot hverandre. Vi kan ivareta kvinners rett til abort, samtidig som vi ivaretar legers samvittighetsfrihet i spørsmålet om liv, ved å innføre en begrenset reservasjonsrett. Vi kan derimot ikke ivareta legers samvittighetsfrihet uten en reservasjonsrett. Konsekvensene av at de ca. 200 legene som mener at abort er å ta liv stenges ute fra sitt øvrige legevirke er - etter mitt syn - langt større enn at noen kvinner ser seg nødt til å logge inn på Min Fastlege og klikke på en av de øvrige 4800 legene som ikke har reservert seg.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.