PLASS FOR NYANSER: Disse delene av abortloven har ingenting med strikkepinner å gjøre, skriver Høyres Guro Angell Gimse. Foto: privat
PLASS FOR NYANSER: Disse delene av abortloven har ingenting med strikkepinner å gjøre, skriver Høyres Guro Angell Gimse. Foto: privatVis mer

Abortsaken:

Derfor går ikke jeg i demonstrasjonstog

Mitt ønske er at debattklimaet rundt denne saken fremover blir mindre nådeløst.

Meninger

Til helgen demonstrerer kvinner i flere byer for å gi sin støtte til abortloven. Jeg er ikke blant dem, selv om jeg er enig i at abortlovens bestemmelse om seinabort etter uke 12, skal være som den er, (også kjent som abortlovens §2). Jeg demonstrerer ikke fordi jeg også mener at abortloven må kunne diskuteres.

Vi må til enhver tid kunne ta en avsjekk: Er lovverket slik det bør være? Tar loven av 1978 høyde for ny teknologi? Har vi en riktig balanse mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og fosterets rett til vern?

Etter at KrF utfordret Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har jeg tatt et dypdykk i problemstillingene. KrF ønsker å forhandle om tvillingabort og abortnemndenes vilkår for å kunne innvilge abort etter uke 12. Det som har fortont seg som enkelt og rett fram: «Ikke rør abortloven!», viste seg å ha mange implikasjoner og nyanser som absolutt burde kunne debatteres.

Norge er for eksempel det eneste landet i Europa som har lovfestet rett til selvbestemt tvillingabort. Den medisinske praksisen for selvbestemt tvillingabort overrasker meg. Medisinsk er det tryggere å gjennomføre aborten etter uke 12. Selv om en kvinne ønsker å ta bort ett av flere foster, må hun derfor likevel vente med inngrepet.

En unntaksbestemmelse i abortloven gjør at inngrepet kan vente til uke 13–14 uten at dette behandles i nemnd. Kjell Å. Blix Salvesen ved St. Olavs hospital, som er en av to i Norge som gjennomfører slike inngrep, mener det er på høy tid å få disse sakene inn under en nemdsbehandling og at fosterets rettsvern på denne måten styrkes. Samtidig påpeker han at dersom tvillingsvangerskapet setter kvinnen i en vanskelig livssituasjon, vil abortnemnda innvilge en begjæring om abort på et friskt foster.

Det bør være rom for å debattere både tvillingabort og abortlovens §2c uten at man sammenligner det med fortidens debatt om kvinnens rett til selvbestemt abort. Disse delene av abortloven har ingenting med strikkepinner å gjøre.

La det være helt klart: Det er verken kvinneforums eller Høyres politikk å endre abortlovens § 2c. Vi hadde en grundig debatt rundt dette i 2013. I forhandlinger med KrF har Erna Solberg lagt til grunn en forutsetning som for meg er viktig for å kunne vurdere endringer: Skal loven endres må samtidig vektingen av kvinnens synspunkt rundt egen situasjon styrkes når nemnda skal fatte en beslutning. I praksis vil dette bety at kvinner som søker abort etter en endring i loven, i like stor grad som i dag vil få innvilget abort. Jeg forventer at ledelsen ivaretar dette hensynet ved en forhandling med KrF.

Mitt ønske er at debattklimaet rundt denne saken fremover blir mindre nådeløst. Legger man fra seg slagordene gir man plass til nyanser. Etisk krevende debatter er avhengig av det.