TJUV: "Om våren er det / Nokon som stel / brunfarga frå / trea", skriver Diktkammerets maipoet. En original måte å se våren på, mente juryen. Foto: MARIA BØRJA
TJUV: "Om våren er det / Nokon som stel / brunfarga frå / trea", skriver Diktkammerets maipoet. En original måte å se våren på, mente juryen. Foto: MARIA BØRJAVis mer

Derfor gikk de til topps

Dagbladets diktvinnere skjuler seg, men her er diktene og juryens begrunnelse.

Blant maifinalistene i Dagbladets diktfora Diktkammeret (fire finalister) og Skolekammeret (fem finalister), skjuler det seg også to vinnere. Juryen har ikke lyktes å komme i kontakt med noen av dem, og gjengir her diktene i sin nakneste form - sammen med juryens begrunnelse for utvelgelsen.

Fra Skolekammeret er det poeten Melkemann, som faktisk er trippelfinalist denne måneden, som går helt til topps. Det skjer med denne rundens lengste finaledikt:

Vedvarende forberedelse

Tolleren Sisyfos
ba om håret ditt
"Overfarten
er en løgn,
og vann og stein
er to 
sider
av samme sak";
du ga ham
havvann,
og tolleren
Sisyfos
åpnet bommen
til havbunnen
"Håret ditt
kan nesten forveksles
med vann,
og bare de døde spiller bridge"
I fjellet
bryter mineralriket
nesten
sammen,
og håret ditt ligner
bare nesten vann.

Melkemann

Om å reise
«Vedvarende forberedelse» er et dødsdikt. Et dikt om eksistensiell foranderlighet. Nyskapende. Eiendommelig. Surrealt. Presist personliggjort gjennom Sisyfos, han som utfører den evige oppgaven. Elementene det kretser rundt, er vann og stein. Og hår. Som er tett knytta opp mot liv. Kanskje også kjærlighet. I hvert fall skjønnhet. Skiftningene mellom fortelling og replikk skaper nærhet, liv og spenst. Juryen tolker fortellerstemmen og diktets budskap inn i replikkene. Vann og stein er to sider av samme sak. De representerer, på hvert sitt vis, den andre siden. Det ukjente. I konkrete, sansbare bilder forteller diktet oss at tingene er forgjengelige. At måten ting skjer på, ikke er hovedsaken. Omslaget til et hverdagslig språk i sluttlinjene er suverent: "og håret ditt ligner bare nesten vann"

Bruken og den litt slentrende plasseringa av ordet "nesten" gir variasjon og åpenhet. Utfordrer til undring. Dikteren holder seg konsekvent, men bevegelig, innenfor ett og samme bildeområde. Det er overfarten det dreier seg om. Teoriene om den andre siden er borte. Det trengs.

For juryen,
Kristian Rishøi

Fra Diktkammerets finalistknippe har juryen valgt seg ut dette diktet - og jammen handler ikke det også om noe av det samme:

Tjuven i livet ditt

Om våren er det
Nokon som stel
brunfarga frå
trea
Synkront skjer dette
kvart år
Den grøne regnfrakken
av bibelpergament
er ein fangstreiskap for 
Den store handa
som du ikkje vil
helsa

 
Aage Starup Isaksen

Tidstjuvens etternamn
Dei beste dikta har alltid ein rest av det uforklårlege over seg når me har lese dei nokre gonger. Her er det ein tjuv som lurer seg gjennom diktet, og som me ikkje får tak på. Kven han er og kva det eigentleg er han er ute etter, det er gåtefullt frå starten av. Når det vert sagt at denne tjuven stel brunfargen frå trea om våren, så er jo det ein underleg ting å seie. Det som skjer er jo at det grøne sprett og noko nytt kjem til. Ja, det skjuler brunfargen, men kva er det som vert stole? Det vert vidare sagt i diktet at det grøne er ein regnfrakk. Og at den er laga av bibelpergament. Litt etter litt får me stikkord nok til å skjøne at det er tida denne tjuven stel. Våren er baksida av hausten. Det som vert borte er tida. Livet ditt.

At våren kjem vert oftast framstilt av andre poetar som noko sterkt og vakkert, men ikkje her. Det er bare ein måte tjuven fangar inn fangsten sin. Å likna eit lauvgrønt tre med ein person i regnfrakk er eit overraskande og treffande bilete. Men det å stå ute i regnet og vera omslutta av bibelpergament er eit merkeleg symbolsk bilete. Det skapar ein merkeleg stemning og trekkjer trådar langt attende. Det kan samstundes gje assosiasjonar til strenge samfunn styrt av religiøse reglar. Til slutt vert «Den store handa» nemnd. Den som me vik unna og ikkje vil ha kontakt med. Kva er tidstjuven sitt etternamn? Jau, det er Døden.
 
For juryen,
Helge Torvund

Juryen består av Helge Torvund (diktlærer Diktkammeret), Kristian Rishøi (diktlærer Skolekammeret) og Maria Børja (juryleder).

Begge poetene må fremdeles gjerne ta kontakt med juryen på diktkammeret[at]gmail.com. I mellomtida gratulerer vi - og ønsker alle velkommen til å delta med dikt i Dagbladet.no:

Diktkammeret er Dagbladet.nos forum for skrivende i alle aldre.
Skolekammeret er et forum for elever til og med videregående skole.
• Diktlærer Helge Torvund kommenterer løpende utvalgte dikt i Diktkammeret, mens Kristian Rishøi har samme rolle i Skolekammeret. 
• Hver måned kårer juryen — som består av Helge Torvund, Kristian Rishøi og Maria Børja — de beste diktene. Alle disse trykkes i Dagbladets papirutgave. Én av finalistene fra hvert forum blir dessuten kåret til månedens poet.
• Dikt- og Skolekammeret har eksistert siden henholdsvis 2001 og 2003, og mange av poetene har etter hvert kommet ut i bokform. Dagbladet har også laget to bøker i tilknytning til foraene:
Diktkammeret. Å skriva poesi av Helge Torvund på Det Norske Samlaget (2001), som inneholder leksjoner i diktskriving med eksempler.
* Ungdomsantologien Faen ta tyngdekrafta på Gyldendal Norsk Forlag (2008).
• I tillegg tilbyr Dagbladet Dikt.no, et skriveverksted der det i tillegg til dikt er mulig å sende inn og diskutere sjangere som noveller, sangtekster og sakprosa.

• Les alle Helge Torvunds leksjoner — en gavepakke til skrivende