Derfor mener politiet de hadde rett til å ta Rolfsens filmopptak

Alvorlig sak, skånsom razzia.

FORSVARER POLITIET: Førstestatsadvokat Jan Glent fører saken for PST i Høyesterett. Det er filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen som har anlagt sak mot PST etter at de gjorde beslag i hans upubliserte filmopptak. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning). Foto: Tomm W. Christiansen
FORSVARER POLITIET: Førstestatsadvokat Jan Glent fører saken for PST i Høyesterett. Det er filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen som har anlagt sak mot PST etter at de gjorde beslag i hans upubliserte filmopptak. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning). Foto: Tomm W. ChristiansenVis mer

(Dagbladet): Etter at både filmskaperen og Redaktørforeningens advokater hadde argumentert for ulovligheten ved politiets beslag av upublisert journalistisk filmmateriale, fikk førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent mot slutten av tirsdagen starte sin argumentasjonsrekke for det motsatte.

Det er landets høyeste rettsinstans som nå skal vurdere beslagene, som ble gjort av politiet under en razzia hos Rolfsen 8. juli i år. Filmskaperen hadde da samlet materiale til en dokumentar om de norske islamistene i Profetens Ummah, og lovet kildene anonymitet.

«Skånsom» razzia Blant politiets argumenter er at det dreier seg om en meget alvorlig straffesak, at kildene snakker om sin egen kriminalitet og at de i stor grad var kjent for politiet fra før. Videre at det var høy sannsynlighet for at materialet inneholdt viktige bevis som vanskelig kunne framskaffes på annen måte.

Glent understreket også overfor Høyesterett at ransakingen i Rolfsens kombinerte bolig og arbeidsplass ble gjennomført så skånsomt som mulig, og at PST ikke så gjennom materialet før de leverte det i forseglet form til tingretten.

Rolfsens advokat Kim Gerdts vektla tidligere i dag at PST ikke forseglet materialet på stedet, slik loven krever, men dagen etter.

Førstestatsadvokaten fortsetter sitt foredrag onsdag, som er siste dag Høyesterett har satt av til å behandle saken. Han ønsket ikke å komme med ytterligere kommentarer tirsdag.

Frykter konsekvensene Norsk Redaktørforenings advokat Vidar Strømme brukte sin taletid til en gjennomgang av gjeldende europeisk rett på området.

- Det må danne bakteppet for den norske rettstilstanden. I Europa er kildevernet styrket de siste åra. Det håper vi er en linje også Høyesterett vil legge seg på, sier generalsekretær Arne Jensen i redaktørforeningen.

- Hva blir konsekvensene dersom PST vinner denne saken?

- Da er det mange kilder, særlig i vanskelige og kontroversielle saker, som vil tørke ut eller aldri komme fram. Står man oppe i noe som kan ha en strafferettslig side eller på annen måte være inkriminerende, vil man vegre seg dersom man har inntrykk av at journalisten man betror seg til, dagen etter kan få besøk av PST som beslaglegger det materialet vedkommende har vært med på å føre fram, sier Jensen.

- Selsomt Selv sier Ulrik Imtiaz Rolfsen at det var en selsom opplevelse å sitte i Høyesterett og høre på advokatene.

- Men jeg er fornøyd med det Kim Gerdts og Vidar Strømme kom med, og er spent på hva statsadvokaten vil fortsette med i morgen. Det jeg synes er rart, er at Ubaydullah Husseins tidligere saker trekkes fram i så stor grad. Dette er jo en sak som handler om meg. Det viser at de ser på meg som en av dem - selv om det er tydelig at det fra vår side ikke har vært noen sammenblanding av rollene, sier Rolfsen.

Han sier han har forståelse for at PST var nysgjerrig på materialet han hadde samlet til dokumentarfilmen.

- Men hvis politiet skal ha anledning til alt materiale de har lyst til å se, får vi et mindre trygt samfunn. Da mister vi den sikkerhetsventilen en fri presse er, sier han.