Derfor radikalt ja

AUDUN LYSBAKKEN

(SV) gjør som museumsvokterne (Dagbladet 25/8). Når Radikalt Europa hevder at EU er en politisk kampplass venstresiden må delta på, mer enn antyder han at vi er for markedsliberalismen. Lysbakken liker ikke det EU han ser, og vil heller ikke gjøre noe for å endre forholdene. Radikalt Europa hyller selvsagt ikke EU-systemet når vi påpeker at EU ikke gir markedskreftene fritt spillerom. Alle som vil se, ser at markedskreftene gjennom årene er blitt underlagt stadige flere reguleringer. At markedskreftene bør reguleres ytterligere, er vi selvsagt enige i. EU er en rikmannsklubb, er det blitt hevdet. Argumentet er stilnet. EU er ikke lenger de rike lands klubb. Derfor kreves venstresidens kamp i dagens EU. Det er sosial ulikhet i hvert enkelt land, og mer uttalt landene mellom. EUs befolkning er økt med 20%, mens BNP er økt med kun 5%. En arbeider i Latvia tjener under 2.000 kr. i måneden. Når Bulgaria og Romania blir medlemmer, vil ulikheten øke ytterligere. Dette er forhold EU må ordne opp i. Den europeiske venstresiden må ta sin del av ansvaret - også den norske! Og SVs prinsipprogram slår fast: «En folkelig allianse for forandring må derfor føre kampen på alle de arenaer der makt utøves.» Hvordan kan Lysbakken og SV forsvare at kampen ikke skal skje i Europa?