DISKUTERER PORNO: Førstkommende utgave av «Trygdekontoret» har porno som tema og gjester som pornostjerne Monica Christiansen, vokalist Mira Berggrav Refsum i bandet Kuuk, pornoforsker Bente Træen, munk Haavard Simon og tidligere pornoprodusent Werner Wedel. Til høyre programleder Thomas Seltzer. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
DISKUTERER PORNO: Førstkommende utgave av «Trygdekontoret» har porno som tema og gjester som pornostjerne Monica Christiansen, vokalist Mira Berggrav Refsum i bandet Kuuk, pornoforsker Bente Træen, munk Haavard Simon og tidligere pornoprodusent Werner Wedel. Til høyre programleder Thomas Seltzer. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

Derfor rammes ikke NRKs porno av sexkjøploven

Loven har unntak for pornografisk produksjon.

(Dagbladet): Det har vakt oppsikt at redaksjonen i NRK-programmet «Trygdekontoret» har fått bestilt og betalt 9000 kroner for produksjonen av en kort pornografisk film som i sladdet utgave brukes som et humoristisk innslag i sesongpremieren av talkshowet førstkommende mandag.

«Trygdekontoret» har benyttet seg av en ny tjeneste på pornomarkedet: Muligheten til å få en pornofilm på nettet, skreddersydd dine egne fantasier og utført av profesjonelle pornoskuespillere.

Oppfordrer til straffeforfølgelse I scenen som redaksjonen har bestilt av foretaket Amour Enterprises har pornomodellen Chloe Michelle (23) kjønnslig omgang med en mannlig kollega iført svart skjorte og briller ikke ulike Seltzers egne. Hun har replikker som «Åh! Du er så mye større enn Jon Almaas».

TV-trimkjendis Kari Jaquesson er blant dem som har tatt til orde for å straffeforfølge Seltzer og hans redaksjon for brudd på sexkjøploven.

Den ble vedtatt i 2009 og forbyr norske borgere å erverve seg seksuell omgang mot vederlag - også i utlandet, og også om det er andre en betaleren som mottar de seksuelle tjenestene.

- Jeg oppfordrer påtalemyndighetene til å etterforske og reise påtale, sa Jaquesson til Nettavisen i går.

Hun sier til Dagbladet at hun så langt ikke har vurdert å levere inn en anmeldelse.

Porno-unntak Sexkjøpsloven rammer imidlertid ikke innspilling av pornofilmer. Det er understreket i odelstingsproposisjon nummer 48 (2007-2008) om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.).

Punkt 5.5.6 i proposisjonen er viet innspilling av pornofilmer og sier blant annet:

«Departementet understreker at formålet med bestemmelsen ikke er å kriminalisere innspilling av pornografi, og viser til at en liknende formulering er benyttet i definisjonen av prostitusjon i straffeloven § 202 tredje ledd, uten at den er forstått slik at den omfatter innspilling av pornografi».

Etter gjeldende rett er det lov å framstille pornografi i Norge i dag.

Straffelovens paragraf 204 sier riktignok at det er straffbart å utgi, selger eller på annen måte utbre pornografi,men da regnes pornografi som «kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang».

Eksplisitt unntatt er «kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål».

Satt i kontekst I «Trygdekontoret» runder porno-snutten av en diskusjon om porno, med deltakere som pornostjerne Monica Christiansen, vokalist Mira Berggrav Refsum i bandet Kuuk, pornoforsker Bente Træen, munk Haavard Simon og tidligere pornoprodusent Werner Wedel, som ble beryktet for sin russefilmer under navnet Thomas «Rocco» Hansen.

Underholdningsdirektør Charlo Halvorsen i NRK har i Dagbladet forsvart porno-snutten med at den er satt i kontekst.

Programleder Seltzer svarte i går slik på Jaquesson-kritikken i Nettavisen:

- Kari Jaquesson! Veldig pussig sammentreff at hun kom på banen, for i den neste filmen jeg skal igang med så er det nemlig «aerobic» som er temaet. Liten verden, si.