Derfor sa jeg opp Fett

SOM FEMINIST har jeg et ønske om en bred, feministisk offentlighet. Noe bør imidlertid vi feminister kunne være enige om: vi ønsker ikke at kvinner skal bli objektivisert, nedverdiget, undertrykt eller utnyttet. Dette «minste felles multiplum» er et godt utgangspunkt for en pluralistisk feminisme. Pornografien baserer seg på kvinneforakt og erotisering av kvinners underordning. Som feminist er jeg konsekvent pornomotstander. I dag er pornoens innflytelse synlig overalt, i reklamen, i motereportasjer, i musikkvideoer og i jente/dameblader. For unge, opprørske jenter som er lei av sin pornofiserte hverdag, bør feministiske arenaer være et fristed.

NÅR EN som Fett har gjort, trykker porno uten noen form for kritisk tilnærming eller refleksjon, er det verken spekulativt, modig eller feministisk. Hvorfor synes Fett det er viktig å ha med en novelle som uten problemer kunne vært trykt i et pornoblad? «Vi har ingen intensjon med novellen, det er det forfatteren som har», uttaler redaktør Marte Ryste til Dagbladet 2. juli. Hun fraskriver seg også ansvaret for innholdet. Jeg vil verken sensurere bladet, få det stoppet eller nekte andre å lese det. Men en likegyldig redaksjonell linje i et feministisk tidsskrift gjør tidsskriftet uinteressant for meg som feminist.