SOSIALE FORSKJELLER: Barn som får lite stimulans tidlig i livet har vanskelig for å hente inn igjen gapet til andre elever, barnehage og SFO er viktige arenaer for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Kristin Vinje (H).Foto: NTB scanpix
SOSIALE FORSKJELLER: Barn som får lite stimulans tidlig i livet har vanskelig for å hente inn igjen gapet til andre elever, barnehage og SFO er viktige arenaer for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Kristin Vinje (H).Foto: NTB scanpix Vis mer

Derfor vil jeg erstatte dagens barnetrygd med gratis barnehage og skolefritidsordning

Skal skolen lykkes med å gi elevene like muligheter, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi, må vi styrke tidlig innsats.

Meninger

Dagbladet etterlyser, i sin leder 27. mai, forslag til målrettede tiltak for å kompensere de som vil tape økonomisk dersom barnetrygden skulle erstattes av gratis barnehage og SFO.

Det må vi selvsagt adressere når vi diskuterer å legge om de generelle ordningene for barnefamilier. Barnefattigdom er et problem også i vårt velferdssamfunn. For noen uker siden la regjeringen frem en egen strategi med målrettede tiltak for hvordan vi skal motvirke barnefattigdom i dagens samfunn. Det å bidra til å hjelpe de aller svakeste i samfunnet er - og har alltid vært - noe av kjernen i Høyres politikk.

Forslaget mitt handler først og fremst om hvordan vi kan støtte de yngste barna, slik at flest mulig skal få en best mulig start på livet. Ved skolestart i Oslo i fjor var det omkring 1700 barn som troppet opp på skolen uten å kunne norsk. Det er bekymringsfullt. Forskning viser at den norske skolen reproduserer sosiale forskjeller. Barn som får lite stimulans tidlig i livet har vanskelig for å hente inn igjen gapet til andre elever. Derfor er det så viktig at barn fra familier som gir et dårligere utgangspunkt får muligheten til å delta i barnehage og SFO for å sosialisere, stimulere nysgjerrighet og utvikle språkferdigheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samfunnet har endret seg mye siden barnetrygden ble innført i 1946. Kvinnene har inntatt arbeidsmarkedet. Da jeg vokste opp på sekstitallet var det ikke mange som gikk i barnehagen. I dag går over 97 prosent av landets 4-5-åringer der. Det betyr at landets småbarnsfamilier har betydelige kostnader til barnehage i en fase av livet hvor noen fremdeles er opptatt med studier, andre er i ferd med å skaffe seg jobb og bolig, og kostnadene er høye i forhold til inntektene. Jeg tror de fleste med eldre barn vil se tilbake og tenke at det var trangere rent økonomisk da barna var små og man var i starten av etableringsfasen. Å slippe kostnaden til barnehage og SFO vil styrke småbarnsfamilienes økonomi, og det vil etter min mening være en fornuftig omfordeling, som målretter støtten til de som trenger den aller mest.

Barna som trenger barnehage og SFO mest er ofte de som blir hjemme. Prisen for barnehage og SFO er et hinder for mange familier med lav inntekt. Små sosiale forskjeller er en styrke ved vårt samfunn. Den største forskjellen vi ser i dag er mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Barn fra lavinntektsfamilier er overrepresentert blant skoleungdommer som blir hengende etter. Forskning viser at barn av foreldre med lav inntekt og utdanning selv har større sjanse for å havne i samme gruppe. Grunnleggende ferdigheter og et fullført skoleløp øker sjansene for å komme i jobb. Tilgang til kunnskap gjennom tidlig innsats åpner for sosial mobilitet. Derfor blir barnehage og SFO viktige arenaer for å utjevne sosiale forskjeller.

Ved å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO kan vi oppnå flere ting. Økonomi blir ikke lenger et argument for å holde barna hjemme. Det vil bli lettere å sette inn tidlig innsats mot barna som trenger det mest. Integreringen vil gå bedre ved at barn med dårlige språkkunnskaper får større muligheter til å lykkes i skoleløpet. Småbarnsfamiliene får mer støtte i etableringsfasen enn i dag. Det vil styrke arbeidslinjen, og det vil fjerne problemet med eksport av trygdeytelser.