Det blå eventyret ved Akerselva

Drøyt to år etter åpningskvelden er Oslo-klubben Blå blitt en liten kulturbedrift med om lag 35 medarbeidere på lønningslista, 7 millioner kroner i årlig omsetning og nesten ingen offentlig støtte.

Høsten 1996 kollapset Oslo Jazzhus etter underslag og sviktende oppslutning. Med Oslo-jazzens hovedscene forsvant også en kommunal bevilgning på 375 000 kroner årlig, mange musikere mistet en viktig arbeidsplass, og den 23 år gamle sosionomen, frilansskribenten og NRK-researcheren Martin Revheim fra Kløfta mistet utestedet sitt.

Det bestemte han seg for å gjøre noe med. Ideen om et slags «utvidet jazzklubbegrep» slo ned i ham og etter en ukes fundering spurte han sin fem år eldre venn og kollega Kjell Einar Karlsen: «Skal vi starte jazzklubb sammen?» «Ja,» svarte Karlsen fra Lillesand.

En intensiv periode med planlegging, markedsundersøkelser og dør-til-dør-jakt på lokaler fulgte. 15 måneder seinere, 28. februar 1998, åpnet Blå i et et gammelt industrilokale ved Akerselva, helt i sørenden av Grünerløkka. Før kvelden var over, hadde mer enn 1200 mennesker vært innom det gamle spinneriet der Jaga Jazzist spilte murpussen av veggene, og Blå var etablert som selve Stedet for ung jazz og jazzrelatert musikk. Første steg mot virkeliggjørelsen av ideen var unnagjort.

  • Klubb for moderne musikk oa, etablert på 350 kvm i Brenneriveien på Grünerløkka, Oslo, febr. 1998.
  • Ca 200 medl. Årskont. kr 400. Bill.pris oftest under kr 100.
  • 267 arr. i '99 (5-7 pr uke).
  • Org. som forening og AS. Eid av Martin Revheim og Kjell Einar Karlsen (45 prosent av aksjene hver) samt daglig leder Guttorm Raa (10 prosent).
  • Driver plateselskapet bp records (7 utgivelser til nå) og bookingfirmaet Tinnitus ANS (Revheim/Karlsen).
  • 35 kontraktfestede medarbeidere, samlet ca 9 årsverk.
  • Omsetning: Ca. 7 mill, hvorav billetter utgjorde 1.5 mill.
  • 387 musikerkontrakter. Musikkbudsjett ca kr 50000 pr. uke.
  • Offentlig støtte: Ca kr 100 000 i klubbstøtte gj. Norsk Jazzforum.
NRK

I dag, to år seinere, er Blå adskillig nærmere det som var Revheims kongstanke: En klubb med hovedaktiviteten knyttet til en profesjonelt drevet scene for et bredt spekter av moderne musikk og tidvis andre uttrykk som ung litteratur og design/mote, og med egen booking og eget plateselskap som del av Blå-helheten.

- Gjennom plateselskapet bp kan vi dokumentere og spre den musikken som spilles på Blå. Ved å drive aktiv booking av artister kan vi selv bestemme Blås musikalske profil, i motsetning til om vi skulle sitte stille og vente på tilbud fra artistenes managere, og på den måten la dem avgjøre profilen vår, sier Revheim.

Han er selv ansvarlig for å hyre inn musikere til Blå, mens Blås booking-selskap, Tinnitus, opererer motsatt vei: Sørger for å skaffe artister spillejobber utenfor Blå.

Øl er penger

To andre stikkord i Blå-filosofien er «øl» og «samarbeid». Det første handler om at Blå er sin egen restauratør og dermed sitter igjen med inntektene fra all servering - bar, pluss uteservering med mat om sommeren. Dette er uvanlig, norske jazzklubber holder vanligvis til i leide lokaler der de blir sittende med hele risikoen, mens en restauratør beholder fortjenesten fra bar og kjøkken.

Som Revheim tørt bemerker: «Alle vet at pengene ligger i øllen».

«Samarbeid» betyr at Blå fra dag én innledet et samarbeid med Copenhagen Jazzhouse og Göteborgs Nefertiti. Dels for å kunne møte storforlangende impressarioer med den felles styrke i honorarforhandlinger, dels for å utveksle erfaringer. Blå har også etablert et samarbeid med Paris-klubben Batofar, som skal lage to Blå-kvelder med norske artister i november, og seinere gjøre gjenvisitt på Grünerløkka med franske. Blå spiller videre en aktiv rolle i det norske ungjazz-framstøtet overfor vårens store jazzfestival i New York samt i programarbeidet til «Ungjazz»-festivalen i Ålesund og ikke minst Molde-festivalen, der Revheim er medlem av programkomiten.

Etter fjorårets «Blå i Molde»-suksess flytter hele Blå med musikere, stab og restaurant nok en gang til Molde under festivaluka, og overtar Kulturhuset på heltid.

Åpen

Men det er fortsatt ved «ælva» at den revheimske idé om en åpen og inkluderende klubb, like fri for trendy «innovatør»-jåleri som jazzsnobbistisk smakstyranni, skal utspille seg i framtida. Det er her, litt bortgjemt og dårlig merket, at det stadig større Blå-nettverket skal ha sitt sentrum, og ikke på Karl Johan eller i andre sentrale strøk der tilfeldige gjester bare kan dumpe inn. Å oppsøke Blå skal være et bevisst valg av musikk og miljø, og som Revheim sier: «Har du først funnet Blå én gang, klarer du det den neste også.»

terje.mosnes@dagbladet.no

ENTUSIASTEN: Martin Revheim er en av ildsjelene bak suksessen Blå.