Det digitale personvern

Ingress

Meninger

Stadig flere bedrifter samler stadige flere opplysninger om sine kunder og brukere. Vi vet at det skjer, men vi vet ikke nødvendigvis verken hva som samles inn eller når det samles inn. De fleste av oss sier seg raskt enig i de brukeravtalene vi blir bedt om å godkjenne. Vi leser dem sjelden. For travle nettborgere er det viktigst å komme i gang. Det er sjelden tid til å vurdere de juridiske implikasjonene av avtalene nettaktørene vennlig trer ned rundt halsen på oss.

Slike avtaler kan knapt sees på som likeverdige avtaler mellom to aktører. Vil du være med, må du spille etter de reglene aktørene tilbyr. Nettopp derfor er det viktig at den enkelte borger enkelt bør kunne kontrollere hva som samles inn om dem og gjerne også hvordan denne informasjonen brukes. Dagens Næringsliv kunne i går melde at det snart vil være krav om et personvernombud i alle bedrifter som håndterer opplysninger om mer en 5000 personer i året. Det er de nye personvernreglene i EU som nå stiller strengere krav til bedriftene.

Dette gjelder vel å merke bare de bedriftene som sorterer under norsk eller europeisk jurisdiksjon. Gigantene som Facebook og Google trenger bare å følge de svakere personvernlovene i USA. I Norge har aktører som Schibsted begynt å samle store mengder data om sine abonnenter og nettbrukere. De noterer seg hva du leser og når du leser. I en ny digital verden vil kundeovervåkningen bli en inntektskilde: Jo mer Schibsted vet om deg, dess dyrere kan de selge deg til annonsørene. Det positive er at vi bare tilbys det noen vet vi er interessert i. En av flere farer er at vi alle havner i stadig trangere informasjonssiloer. Vi deler ikke lenger samme informasjon eller forbrukervirkelighet.

Personverneombud skal ivareta at opplysningene om oss håndteres på en forsvarlig måte. Mange bedrifter har i dag ikke betryggende kontroll. Det er klokt at kravene nå skjerpes. Like viktig er det at vi tar inn over oss hva som faktisk foregår. Ombudene kan også godt gis ansvar for at alle får rett til innsikt i sine data. Det bør etableres gode rutiner for hvordan man kan melde seg ut og kreve gamle data slettet. Staten bør også vurdere krav om at bedriftene må varsle oss hver gang vår informasjon blir solgt. Vi bør få vite hvem som vil tjene penger på innsikt våre private liv.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.