Det digitale vendepunkt

Ingress

Meninger

DEN NORSKE VALGKAMPEN beveger seg sakte inn i åpne landskaper. Den skal handle om de gamle, om skolen, om skatt og regjeringsalternativene. Bare unntaksvis vil klima og miljø være på dagsorden. Og ett tema er allerede skinnende i sitt fravær: Den digitale trusselen mot personvernet. Bare Venstres Trine Skei Grande markerer seg en gang imellom. Ingen andre ledende politikere vil ta i temaet. Det er følsomt fordi det berører vårt forhold til USA, supermakt i digital overvåking og kontroll. Mens store deler av Europa er i harnisk etter at Edward Snowden avslørte at USA spionerer på sine allierte og deres borgere, er norske politikeres taushet hogd i granitt. Ingen synes å være bekymret over at retten til privatliv undergraves i massiv skala. Det minner forbausende om den medviterske tausheten vi så under denkalde krigen. Heller ikke da var det rare interessen for ulovlig, politisk overvåking av norske borgere.

AT STATER SPIONERER på hverandre er ikke noe nytt. At spionasjen også omfatter allierte, er heller ikke noen bombe. Gårsdagens venner kan bli fiender i dag. Dessuten er terrortrusselen mobil, den følger ikke nasjonalstatenes grenser. Noe avgjørende nytt er likevel kommet inn i politikkens hemmelige saler. Tidligere rettet spionasje og overvåking seg primært mot statene og deres politiske, militære og kulturelle institusjoner. Underveis skjedde det en dreining mot økonomiske foretak, teknologi og forskning. Individer var også mål for etterretningsvirksomhet, men i begrenset skala.

NÅ STÅR VI VED ET digitalt vendepunkt. Et enormt elektronisk avlyttings- og kontrollapparat gjør det mulig å overvåke individer i bred skala. Det er skapt et elektronisk nett som kan fange opp nesten all digital kommunikasjon. Aftenpostens veteran Nils Morten Udgaard, en konservativ klippe i norsk presse, kaller det «en digital atombombe». Han sammenlikner det digitale gjennombruddet med utviklingen av atomvåpnene. Det stilte menneskene overfor helt nye problemstillinger. Udgaard etterlyser en tilsvarende nytenkning når det gjelder enkeltmenneskets privatsfære i en tid hvor datainformasjonen sveller ut i raskt tempo.

DETTE ER SAKENS kjerne. Det finnes ikke demokrati eller rettsstat hvis ikke menneskene kan kommunisere fritt, trygt og fortrolig.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.