Det enkleste er pistol

KØBENHAVN (Dagbladet): «Slik skaffer du deg en pistol legalt» står det på forsida av siste nummer av Faklen, «stridsskriftet for humanister, relativister og erkjennelsesterrorister» som har utgangspunkt i universitetsmiljøet i Århus. Den pistolprydede forsida har allerede vært førstesidestoff i danske tabloider som EkstraBladet. Har det rablet totalt for rabulistene i Faklen? Oppfordrer de nå innvandrere til å bevæpne seg og skyte på dansker?

- Vi oppfordrer ikke innvandrere til å begynne å skyte dansker. Vi viser bare hvordan man på lovlig og ganske omstendelig vis kan bli pistoleier i Danmark gjennom å melde deg inn i en skytterforening. Men dette er selvsagt ikke poenget med vårt oppslag, sier redaktør Rune Engelbreth Larsen.

FAKLENS POENG ER å rette oppmerksomheten mot noe redaksjonen mener er en underkjent problematikk i Danmark:

- Den innvandringsfiendtlige høyrefløyen har vært i enorm framgang i Danmark de siste 15 åra. De agiterer for en ny dansk motstandskamp og sammenlikner dagens situasjon med krigen og tyskernes okkupasjon. Selv om Den Danske Forening og Dansk Folkeparti ikke direkte oppfordrer til voldsbruk, tar de heller ikke avstand fra bruk av vold. Innvandrere blir karakterisert som «rotter», «dyremishandlere» og «kvinneundertrykkere». Dansker blir oppfordret til å boikotte innvandrerbutikker - det eneste som mangler er at man maler jødestjerner eller arabiske halvmåner på vinduene deres. Det hele minner mest om situasjonen i Tyskland på 1920-tallet. Og - når vi vet hva som skjedde - hvem ville klandret en jøde som forutsa hva som skulle komme og som væpnet seg?

- Er ikke din sammenlikning med jødenes situasjon i Tyskland like håpløs som høyresidas bilde av det okkuperte Danmark. Vi er da ikke på veg mot et nytt holocaust?

- Jeg mener i ramme alvor at muslimenes situasjon i Danmark i dag likner jødenes situasjon i Tyskland på 20-tallet. Vi spør hva som skjer om utviklingen fortsetter de neste 15 åra som den har gjort på 90-tallet; kan det i ytterste konsekvens bli nødvendig for innvandrere å bevæpne seg med tanke på selvforsvar? Danmark er i dag det holdningsmessig mest rasistiske landet i Europa. Høyrepartiet Dansk Folkeparti er oppe i en oppslutning på 15 prosent. 83 prosent av danskene regner seg ifølge en ny EU-undersøkelse som «litt eller delvis rasistiske». Like mange har aldri snakket med en innvandrer. Hvor får de så disse holdningene fra? Jo, fra presse og politisk propaganda, sier Larsen.

HAN MENER framtidsscenariet er illevarslende, om ikke pressen og politikerne oppdager hva som skjer. På gatenivå mener Larsen forholdet til innvandrere i stor grad er normalisert. Men for politikere og presse har aldri innvandrere blitt noe normalt. Derfor denne forsida med pistol på. Som en vekker. Som en slags advarsel om hva som kan komme.

- Vi kunne selvsagt hatt en faktaforside om høyresidas framgang, men den ville ingen brydd seg om. Vi kjenner pressen, og vet at vi ikke kan konkurrere med kongehuset om å få oppslag. Derfor lager vi en frekk forside. Poenget er å komme inn i debatten, få satt dagsorden og få oppmerksomhet rundt problematikken. Og det har vi jo klart...

- Dere skriver at dere vil påvirke den danske innvandringsdebatten i medmenneskelig og humanistisk retning. Er det et særlig humanistisk bidrag å antyde våpenbruk?

- VÅRT MÅL ER Å UNNGÅ at det skal bli nødvendig å skaffe seg våpen for å forsvare seg. Samt å røyke ut de innvandringsfiendtlige høyrekreftene og vise deres sanne ansikt. Det har vi også lyktes med: Dansk Folkeparti har reagert knallhardt på vårt lille mottrekk, og vurderer å anmelde oss. De ønsker å kutte kulturstøtten vi mottar. De går altså inn for å sensurere oss.

- Men om dere er for ytringsfrihet: Har ikke også innvandringsmotstanderne lov til å ytre seg?

- Vi vil ikke hindre den ekstreme høyrefløyen i å ytre seg. Her skiller vi oss fra mye av venstrefløyen for øvrig. Vi tar skarpt avstand fra venstreradikale som står og skriker og støyer når Dansk Folkeparti har møte - som jo bare er PR for partiet. Det er ingenting heltemodig over å angripe partiets leder Pia Kjærsgaard fysisk.

- Hva sier du den dagen en innvandrer skyter en danske og viser til Faklens instruksjon når han blir spurt hvor han fikk våpenet fra?

- Jeg tror aldri det vil skje. Det er en fullstendig urealistisk tanke at noen skulle gjøre dette.

- Men du risikerer å bli sittende med blod på hendene når du kjører et slikt oppslag?

- DE SOM SITTER MED BLOD på hendene, er justisministeren og EkstraBladets redaktør. Hvem spør dem? Hvem stiller dem til ansvar? Jeg mener vi kunne ha gjort dette mye mer ekstremt og oppfordret langt klarere. Men det ville vært å overdrive situasjonen, sier Larsen.

Han tenker seg litt om. Så:

- Men det store underet er jo at innvandrerne ikke er langt mer kriminelle. Og væpnet til tennene. Når du ser på hvordan de blir behandlet.

Artikkelforfatteren er kulturjournalist i Dagbladet.

«Faklen er et godt initiativ. De er ganske åpne, de er pluralister, og de er ikke autoritære på den måten marxistene var det på 70-tallet. Dette er et veldig viktig skritt i riktig retning.»Faklen

Bladet Faklen beskriver seg selv om et «stridsskrift for humanister». Tidsskriftet har utgangspunkt i universitetsmiljøet i Århus, og er på venstresida politisk.Faklen blir produsert av en kjernegruppe på 15 mennesker og frilansere, og kommer ut fire ganger årlig.Faklen har vært kontroversielt siden starten i 1996, med sine sterkt samfunnskritiske og provoserende nedslag i offentligheten. Blant annet vakte det sterke reaksjoner da redaksjonene foreslo å opprette en egen moské i Århus.