STRAMMER INN: Leder i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen i samtale med Liv Ekeberg i Agderposten i et møte i PFU nylig. Foto: NTB Scanpix
STRAMMER INN: Leder i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen i samtale med Liv Ekeberg i Agderposten i et møte i PFU nylig. Foto: NTB ScanpixVis mer

Det er av stor betydning at alle typer uavhengige medier samler seg om en felles presseetikk

Etikk som forplikter.

Meninger

Styret i Norsk Presseforbund (NP) har vedtatt at det bare er medier som er tilknyttet forbundet gjennom presseorganisasjonene som kan klages inn til Pressens faglige utvalg (PFU). Bakgrunnen for vedtaket er at stadig flere alternative nettsteder som resett.no, Radikal Portal og Human Rights Services (HRS) er blitt klaget inn til PFU. Flere av disse er ikke med i Presseforbundet og har derfor ikke formelt forpliktet seg til å følge Vær Varsom-plakaten og respektere de presseetiske avgjørelsene i PFU. Saken har også en økonomisk side. PFU er en selvdømmeordning og er i sin helhet finansiert av mediene selv.

Vedtaket er ikke urimelig. Grunnlaget for at Norge har en robust presseetikk er selvdømmeordningen og en bred aksept av de etiske reglene og det organet (PFU) som forvalter disse. I motsetning til andre land, f. eks. Sverige, spiller staten ingen rolle i forvaltningen av presseetikken. Den vedtas, utvikles og håndheves av mediene selv. Bakgrunnen for det er at en fri presse selv må bestemme over redaksjonelt innhold og de plikter og begrensninger som presseetikken innebærer.

Derfor er det ingen naturlig rett at alternative nettmedier skal kunne påberope seg Vær Varsom-plakaten og PFU uten å forplikte seg overfor de etiske bestemmelsene og samtidig bidra til å opprettholde selvdømmeordningen. For de fleste av de aktuelle mediene er ikke den økonomiske biten uoverkommelig. Et medlemskap i Norsk Redaktørforening vil oftest være tilstrekkelig, og der er årskontingenten for tida 11 000 kroner. Det bør være innen rekkevidde for de fleste alternative nettmediene, som både er finansiert av milliardærer, statsstøtte og miljøer med god økonomi.

Viktigst er likevel de etiske forpliktelsene. Et medlemskap i Redaktørforeningen krever ifølge vedtektene at «både eier og søker må ha forpliktet seg til å følge pressens etiske normer, slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten».

Det er av stor betydning at alle typer uavhengige medier samler seg om en felles presseetikk. Derfor må det være høyt under taket og plass til medier som har ulik form og som forvalter helt ulike politiske verdier. Å utestenge høyreradikale medier av politiske grunner er ikke bare prinsipielt uriktig, det er også nytteløst. Disse kreftene kan ikke ties ihjel eller organiseres bort. De må bekjempes i åpent terreng med politiske argumenter og verdier.