Det er Høyre som eksperimenterer: Osloskolen er for viktig for Høyres radikale eksperimenter, skriver Per Anders Langerød. Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Det er Høyre som eksperimenterer: Osloskolen er for viktig for Høyres radikale eksperimenter, skriver Per Anders Langerød. Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Det er Høyre som står for de radikale eksperimentene med Osloskolen

Astrup ser flisen i andres øye, ikke bjelken i sitt eget. Karakterer i barneskolen, permanent nivådeling av elever etter ferdigheter og kutt i frie overføringer til skolene.

Meninger

Leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, advarer i et innlegg i Aftenposten 31. august om Ap's radikale eksperimenter for Osloskolen. Det høres jo ikke særlig bra ut. Heldigvis er innlegget stor humor, da alt fra fem minutter lesing av sakspapirene fra Rådhuset kan avsløre at det er Høyre som står for de mest radikale forsøkene med Osloskolen.

Astrup ser flisen i andres øye, ikke bjelken i sitt eget. Karakterer i barneskolen, permanent nivådeling av elever etter ferdigheter og kutt i frie overføringer til skolene. Tiden er ikke inne for Høyres ideologiske skoleforsøk i Oslo. Et Ap-ledet byråd vil heller prioritere å ansette flere lærere, forsterke innsats mot frafall og sikre mer tid til kvalitet i oppfølgningen i klasserommene.

Osloskolen har i mange år prestert bra i nasjonale prøver, og færre elever faller fra sammenlignet med skoler i andre fylker. Tilgang på gode lærerkrefter, gode fagmiljø, prioritering og dokumentert systematisk oppfølgning av elevene er forhold som trekkes frem som forklaring på de gode resultatene. Dette er tiltak Arbeiderpartiet har støttet i bystyret. Nikolai Astrup kan ikke ha lest særlig mye av papirene fra Rådhuset om Osloskolen, men hvilt seg på retorikken som sikkert gir mening i 5. etasje på Høyres hus.

Flere skoleforskere understreker at trygge elever med gode lærere og en systematisk oppfølgning av den enkelte elev med klare mål for læring, er hovedpunkter i forbedringen av skolen. Tusenvis av lærere arbeider hver dag knallhardt for å løfte elevene i skolen. Det siste de trenger er tilsynelatende nye ideer fra Høyres hus som verken har støtte i forsøk og forskning, eller er tiltak som vil løse de store utfordringene i Osloskolen.

• En tredjedel av nye lærere i Osloskolen slutter innen fem år. Det må rekrutteres 500-600 lærere i året for å holde tritt med veksten i elevtall og antallet lærere som slutter. Vi må derfor snu på Astrups linje. Politikerne må styrke lærerens plass. Vi må gi tillit til lærerprofesjonen som trenger mer tid til oppfølgning av elever, ikke nye maler og reformer.

• 24,8 prosent faller fra skolen, og på noen yrkesfaglige er tallet over halvparten. Tallet har de siste årene stått stille. Vi må gjøre mer alvor av tidlig innsats. Barnehageplass til alle med språkopplæring, helsesøster på alle skoler som frir læreren fra andre oppgaver, flytte flere ressurser til de første trinnene osv.

• Tillit til lærerprofesjonen. Vi må ha rom for at enkelte skoler med særlige utfordringer i oppfølgningen av elever må gis faglig rom for å disponere ressursene selv. Høyres kutt i frie overføringer til skolene i Oslo rammer skolenes mulighet til å selv tilpasse oppfølgningen til det enkelte klasserom og den enkelte elev. Det som virker i ett klasserom, virker ikke nødvendigvis i alle klasser. Hovedpoenget med nasjonale prøver, Osloprøvene og kartleggingstester er at læreren får verktøy til å utfordre og løfte elevene faglig - finne forbedringspunkter og måle utviklingen. Dersom lærere ikke gis tid til å følge opp elevene etter prøvene, må vi være villig til å gi rektorer og skoler mer selvbestemmelse over ressursene som stilles til disposisjon for oppfølgning av elever. Da er det ikke rom for enda flere maler vedtatt fra Oslo Høyre og Rådhuset som skal læres bort til rektorer, lærere og, igjen, elever. Skolen trenger ro og mer tid.

Arbeiderpartiet er stolt over Osloskolens resultater. Men når Høyre nå ønsker å ta skolen i en helt annen retning er det grunn til bekymring. Valget handler om hvilken retning byen skal gå i videre. Osloskolen er for viktig for radikale eksperimenter.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.