- Det er ikke krise i NRK!

Det er i hvert fall NRKs nyvalgte styreleder Anne Carine Tanum (45) klinkende klar på.

Christian Thommessen, avgått styremedlem i NRK:

Anne Enger Lahnstein, Sp's kulturpolitiske talskvinne:

Trond Helleland, Høyres kulturpolitiske talsmann:

Per Sandberg, Frp's kulturpolitiske talsmann:

Kåre Willoch: - Tilbake til start

Positive i NRK

Per Sandberg, Frp's kulturpolitiske talsmann:

- Lekker du som en sil, Anne Carine Tanum?

- Nei, jeg lekker ikke som en sil og har aldri lekket som en sil. Det har funnet sted lekkasjer fra NRK-styrets arbeid. Det nye styrets utgangspunkt må være at vi skal klare å stoppe lekkasjene.

- Men i 1994 lekket du fra et møte i bokhandelkjeden Libris til et styre du da satt i, styret i Den norske Bokhandlerforening?

- Den saken der var vanskelig. Jeg satt med to hatter på samme hode og skulle ivareta bokhandlernes interesse samtidig som jeg som medlem av Libris fikk informasjon om deres restruktureringsplaner. Jeg vurderte forholdet med jurister og de mente det ikke bare var min rett, men også min plikt å informere Bokhandlerforeningen om Libris' nye planer. I forkant av styreledervalget til NRK fikk Kulturdepartementet oversendt alle papirene fra den gangen. Også departementets jurister kom til at det ikke var en lekkasje, men min plikt å informere.

- Kan en av grunnene til lekkasjene fra NRK være at tidligere styreleder Torger Reve av enkelte ble oppfattet som en risiko?

- Nei, det kan jeg aldri tenke meg.

- Hvorfor ble det lekket da?

- Det vet jeg ikke. Men jeg har stor tro på at vi skal få stoppet dette.

- Ble du plukket ut til å være styreleder fordi du er en venninne av Ellen Horn?

- Det vil jeg avkrefte med én gang. Jeg er ikke venninne av Ellen Horn. Vi har gjennom årene møtt hverandre rundt åtte ganger, da primært fordi naboene Nationaltheatret og Tanum bokhandel samarbeidet om ulike prosjekter.

- Hva gjør deg kvalifisert til oppgaven?

- At jeg har erfaring fra praktisk styrearbeid, fra medier og kultur og er passelig fast i klypa. Jeg kan både sette grenser og ta beslutninger.

- Hvorfor vil noen seg selv så vondt at de for bare 180000 kroner i året tar uriasposten som styreleder i NRK?

- Jeg har kjempelyst på en slik jobb! Vervet er slett ikke så kaotisk og håpløst som media skal ha det til. Jeg gleder meg til å ta fatt og spesielt til å finne en ny kringkastingssjef.

- Kristenn Einarsson og Christian Thommessen blir kanskje igjen aktuelle?

- Jeg vil ikke si noe om hvem som er kandidater. Alt er mulig.

- Men en ny sjef er på plass før Førde går av i oktober?

- Det er jeg ganske sikker på.

- Hvilke kvalifikasjoner er mest sentrale for en ny NRK-sjef?

- Det har jeg ikke lyst til å gå inn på her og nå.

- Hva synes du om hodejegerfirmaer?

- Jeg har brukt hodejegerfirmaer med stort hell tidligere. Jeg har ikke noe negativt syn på den bransjen. Hvis du sikter til Steinar Hopland i Heidrick & Struggles, så får hans brev til Ellen Horn, sitert i din avis, stå for hans egen regning.

- Skal dere bruke et hodejegerfirma igjen?

- Det må det nye styret drøfte.

- Hva blir det viktigste for deg som styreleder?

- Det blir å få styret til å samarbeide godt, å få en god dialog med eier og ledelse og å finne ny kringkastingssjef.

- Er NRK i krise?

(Her utbryter Anne Carine Tanum høyt og spontant mens hun slår armene i været:)

- Overhodet ikke! NRK er ikke i krise. Det er en fantastisk bedrift. Etter å ha brukt to uker på å gjøre meg kjent med huset, er jeg imponert over all kompetansen der. NRK er ingen skute som skal snus. Det dreier seg bare om å justere kursen noen grader.

- Blir den største strategiske oppgaven for NRK-styret å flagge NRKs framtidige kapitalbehov?

- Ja, dette er en svært viktig sak. Disse drøftelsene vil stå sentralt både innad i styret og i samtalene med eier. Dette vil være en del av strategien for NRK i den digitale medieverdenen.

- Trenger vi en bredere politisk debatt om hva en allmennkringkaster som NRK skal være?

- NRKs samfunnsoppdrag ligger fast, likeledes at NRK skal være en bred og viktig kulturinstitusjon og en sentral medieaktør. Debatten om NRKs oppgaver bør tas kontinuerlig.

- Til slutt: Skal du skaffe deg hemmelig telefonnummer som din forgjenger, Torger Reve?

- Nei, det har jeg ikke lyst til. Jeg satser på tilgjengelighet, sier Tanum.