Det er ikke så enkelt som Braanen Sterri påstår

Etikk kan ikke reduseres til spørsmål om sannsynlighetsberegning.

 MERKELIG ORDBRUK:  Aksel Braanen Sterri tar til orde for mer åpenhet om Bioteknologirådets «beslutningsprosess». Dette er en merkelig ordbruk. Bioteknologirådet er ikke et forvaltningsorgan som tar beslutninger, skriver rådet selv.  Foto: Bjørn Langsem
MERKELIG ORDBRUK: Aksel Braanen Sterri tar til orde for mer åpenhet om Bioteknologirådets «beslutningsprosess». Dette er en merkelig ordbruk. Bioteknologirådet er ikke et forvaltningsorgan som tar beslutninger, skriver rådet selv. Foto: Bjørn LangsemVis mer
Meninger

Aksel Braanen Sterri uttrykker på kommentarplass i Dagbladet misnøye med Bioteknologirådets evaluering av bioteknologiloven. Mye av misnøyen kommer av at han mener flere av rådets konklusjoner er konservative. Den uenigheten kan vi leve med. La oss imidlertid kommentere kort enkelte av Sterris andre påstander.  

Sterri ser ut til å mene at spørsmålene vi arbeider med — som fosterdiagnostikk og surrogati — kan besvares ved å lese forskningslitteraturen, beregne sannsynligheten for ulike utfall, og deretter sette to streker under svaret. Så enkelt er det ikke — selv om også vi noen ganger skulle ønske det. I mange spørsmål gir forskningslitteraturen ingen klare svar, enten fordi ulike studier gir ulike resultater eller fordi faktagrunnlaget er for spinkelt. Dette redegjør vi for i flere av våre uttalelser. Viktigere er imidlertid at Bioteknologirådet skal vektlegge etiske og samfunnsmessige perspektiver i sine diskusjoner. Naturligvis skal faktagrunnlaget være så godt som mulig, og vi følger nøye den vitenskapelige litteraturen. Men når det skal konkluderes, kan etikk ikke reduseres til spørsmål om sannsynlighetsberegning.  

Sterri tar også til orde for mer åpenhet om vår «beslutningsprosess». Dette er en merkelig ordbruk. Bioteknologirådet er ikke et forvaltningsorgan som tar beslutninger. Våre uttalelser er rådgivende, og vi har ikke noe ønske om eller behov for å holde tilbake informasjon. Vi vet at dyktige fagfolk følger med på det vi gjør, og arresterer oss hvis vår framstilling av en sak ikke er god nok. Imidlertid mener vi at det kun bidrar til forvirring om vi må offentliggjøre uferdige utkast til uttalelser. Det er ikke naturlig for oss å be om å få se Sterris førsteutkast til kommentaren han skrev om oss. Vi antar hans meninger og argumenter er best presentert i den ferdige teksten som kom på trykk.  

Sterri hevder i tillegg at våre uttalelser er preget av for mye «på den ene og på den andre siden». Tvert om, mener vi. Bioteknologirådet består av femten personer med ulik bakgrunn når det gjelder fag, kultur og livssyn. Disse har en ulik vektlegging av etiske argumenter og vitenskapelige funn. I tillegg er det viktig for oss å drøfte alle sider av sakene vi diskuterer, og å forklare problemstillingene på en måte som er forståelig for allmennheten, ikke bare for eksperter. Skråsikre holdninger på ensidig grunnlag finnes det nok av i debattene om bioetikk, og vi ønsker å invitere flest mulig med i debatten.  

Vi mener at vår åpne holdning til å drøfte forskjellige typer argumenter bidrar til at debattene blir bedre. Ett eksempel: Da vi avga vår uttalelse om surrogati tidligere i år, var Dagbladet på lederplass uenig med rådets flertall, som ville forby altruistisk surrogati. Alle avisens argumenter for dette synspunktet var hentet fra vår uttalelse og vektlagt av rådets mindretall.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.