DAB: De med FM-konsesjoner er langt på vei beskyttet mot konkurranse fra andre radiokanaler. Foto: Plainpicture / NTB Scanpix
DAB: De med FM-konsesjoner er langt på vei beskyttet mot konkurranse fra andre radiokanaler. Foto: Plainpicture / NTB ScanpixVis mer

Det er lett å være dommedagsprofet

DAB vil åpne for fler radiostasjoner og mer konkurranse.

Meninger

I en kronikk i Dagbladet den 2. juni anklager Per Olav Andersen i lokalradioselskapet Twentyfirst Venture kulturdepartementet for å komme med propagandainformasjon om fordelene med digitaliseringen av radionettet. Ifølge Andersen vil ikke konkurransen i radiomarkedet bli større som følge av digitaliseringen. Den vil angivelig føre til et «mini-monopol». Fakta er at digitaliseringen åpner for at vi går fra et konsesjonsregime med plass til kun to kommersielle riksradioer og et fåtall lokalradioer i hvert konsesjonsområde, til et digitalt kringkastingsnett som åpner for opp mot 60 riksdekkende radiokanaler og opp mot 20 lokalradiokanaler i hvert område.

Det er riktig at P4 og Radio Norge disponerer mye av ressursene i det ene DAB-nettet for kommersiell riksradio, men det andre DAB-nettet med plass til ytterligere 20 riksdekkende kanaler står klar til å bygges ut så snart det er nok som ønsker å leie kapasitet. I tillegg vil DAB-nettet for lokalradio ha plass til opp mot 20 kanaler i hvert område.

Begrensningene i FM-nettet innebærer at de som var så heldig å sikre seg FM-konsesjoner langt på vei var beskyttet mot konkurranse fra andre radiokanaler. Et av hindrene for digitaliseringen i andre land har nettopp vært at de som sitter på de begrensede FM-konsesjonene ikke har sett seg tjent med at det åpnes for at flere kan etablere seg.

Andersen hevder videre at vi har unnlatt å opplyse om at de andre europeiske landene som har satset på DAB har valgfri distribusjonsform. For det første benytter radioaktørene i Norge mange forskjellige digitale nett. Radiokanalene er derfor også tilgjengelig over mobilt bredbånd, det digitale bakkenettet for TV, satellitt-TV og kabel-TV. Også lytterne står fritt til å bestemme hvilken digital radioteknologi de ønsker å benytte. For det andre vurderer også andre land som Storbritannia, Danmark og Sveits FM-nettets fremtid.

Kulturdepartementet har tilbudt alle lokalradiokanaler fem års gratis konsesjonsforlengelse på FM og vil oppheve alle myndighetspålagte krav om lokale nyheter, lokalt innhold, inntekts- og utbyttebegrensinger og forbud mot utbytte. Videre har departementet lagt penger i potten til utbygging av DAB-nett for lokalradio og sørget for regler for å sikre lokalradioene reell tilgang til dette nettet.

Andersen spør retorisk hvor interessant det er å bli igjen på FM-båndet når de store radioaktørene er på DAB. Fakta her er at Digitalradio Norge har invitert Norsk Lokalradioforbund inn i selskapet slik at hele radiobransjen kunne samarbeide om digitaliseringen. Norsk Lokalradioforbund takket imidlertid nei til denne invitasjonen. Det er videre lokalradiosektoren selv som har ønsket muligheten for å kunne fortsette på FM.

Andersen hevder videre at lokalradioene i storbyene blir tvunget til slukking, men unnlater å opplyse om at disse radioene med ett unntak allerede sender på DAB. Videre hevder Andersen at lokalradiosektoren blir avspist med kun 7 millioner i støtte til byggingen av DAB-nett, men unnlater å opplyse om at dette ikke er et engangsbeløp men et årlig beløp.

Dagbladet har videre mandag 6. juni en sak om at en angivelig svensk ekspert er sjokkert og anklager statsråden om å lyve om situasjonen i Sverige. Ifølge den svenske DAB-motstanderen er DAB dødt i Sverige. Sverige vil aldri stenge FM-båndet kan den angivelige eksperten fortelle oss. I Svenska Dagladet skrev kultur- og demokratiministeren i Sverige, Alice Bah Kuhnke den 23. juni 2015 følgende:

«Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan om digitalisering av marknätet för radio­sändningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen i bland annat Norge. Där kommer, bland annat på grund av ett större upprustningsbehov än Sverige av FM-­nätet, i januari 2017 FM-nätet att börja släckas ned till förmån för DAB+-sändningar. Inte minst kommer regeringen att beakta hur Norge hanterar försvars- och säkerhetsaspekterna av övergången. Framtiden för radion är av central betydelse för hela vårt samhälle. Därför har vi fört en dialog om DAB+ med riksdagens kulturutskott. Regeringen kommer nu att följa utvecklingen för framtidens radiolyssnande noga och även fortsättningsvis vara noga med att ha en bred parlamentarisk förankring av mediepolitiken»

Det er derfor ikke grunnlag for den angivelige ekspertens skråsikre påstand om at Sverige aldri vil stenge FM-båndet. Det er derfor god grunn til å følge utviklingen i Sverige videre.