SPESIELT UTSATTE:  - At kvinner er spesielt utsatt i etterkant av naturkatastrofer er ingen nyhet. I tillegg til de problemene som oppstår i kjølvannet av voldsomme hendelser som dette, ser vi at kjønnsnormer påvirker overlevelsessjansene til kvinner under naturkatastrofer i enkelte land, skriver kommentarforfatteren. Foto: NTB Scanpix
SPESIELT UTSATTE: - At kvinner er spesielt utsatt i etterkant av naturkatastrofer er ingen nyhet. I tillegg til de problemene som oppstår i kjølvannet av voldsomme hendelser som dette, ser vi at kjønnsnormer påvirker overlevelsessjansene til kvinner under naturkatastrofer i enkelte land, skriver kommentarforfatteren. Foto: NTB ScanpixVis mer

Det er livsviktig for Nepal å tenke på sine kvinner framover

Hvordan vi har valgt å organisere samfunnet etter kjønn påvirker overlevelsessjansene til kvinner under en katastrofe.

Meninger

25. april klokken 11:57 lokal tid intraff det sterkeste jordskjelvet i Nepal siden 1934. De siste dødstallene har passert 7000, og minst 8 millioner mennesker er rammet. Situasjonen er svært alvorlig, mange liv er rystet. Det virker kanskje ufølsomt å ta opp kjønn og likestilling i en slik sammenheng, men faktum er at kvinner opplever dagene etter katastrofen annerledes enn menn. Nepalske kvinner blir rammet på en helt annen måte enn nepalske menn, og har spesielle behov som ofte blir nedprioritert i en slik krisesituasjon.

Ett av problemene som blir nedprioritert er kvinners unike hygienebehov. I Nepal er det estimert at omtrent 2 millioner jenter og kvinner i reproduktiv alder er berørt av jordskjelvet; en betydelig andel av disse har eller vil i nær fremtid få mensen. Jorskjelvet har gjort både rent vann (til å vaske seg selv og frebruksbind i) og engangshygieneartikler vanskelig å få tak i. Dessuten er ofte alt som finnes av toaletter åpne fellesområder, hvor sjansen for å bli observert menstruerende er stor. Grunnet menstruasjonstabuer vil jenter gjerne unngå å bli sett blødende. Derfor velger mange jenter å sitte altfor lenge, ofte i flere dager, i eget blod. Mange kvier seg også for å tisse, og holder seg i lange perioder. Risikoen for å pådra seg en alvorlig infeksjon er høy, og situasjonen gir grunn til bekymring.

Gravide kvinner er også spesielt rammet. Rundt 126,000 gravide og ammende kvinner  i Nepal har i dag sterkt redusert tilgang til rent vann, næringsrik mat, og tiltak som svangerskapskontroll. Fra tidligere naturkatastrofer ser man at spedbarn har mye høyere risiko for å dø av diaré eller akutte luftveisinfeksjoner. Man ser ofte at tilfellene av prematur fødsel øker betraktelig i de første 48 timene som følger en naturkatastrofe. Mangelen på infrastruktur og legehjelp setter disse kvinnene og deres barn i fare.

I tillegg øker seksuell vold og vold mot kvinner under krisesituasjoner. I Nepal er forholdene foreløpig rolige, men erfaring forteller oss at sjansene desverre er store for at dette vil endre seg. En kombinasjon av stress og fortvilelse, forstyrrelser i den sosiale ordenen, samt dårlig sikkerhet fører til grusomt høye forekomster av familievold og seksuell vold. Studier gjort i Nepal viser også at menneskehandel øker med 20 — 30 prosent i krisesituasjoner. Jenter og kvinner i alle aldre er med andre ord enda mer utsatte for vold, overgrep, og kidnapping enn ellers. 

Det sier seg selv at situasjonen er alvorlig, og at tiltak kreves. Rent vann og hygieneartikler må på plass. Helsebevarende tiltak må tilbys gravide og ammende kvinner og deres spedbarn. Sikkerheten må økes, og i tillegg til forebyggende tiltak, må overlevere av vold og seksuelle overgrep ha tilgang til akutt helsehjelp og omsorg.Heldigvis mottar ofre av skjelvet hjelp utenfra, og krisen har mobilisert tusenvis av mennesker landet og verden over. FN rapporterer at flere internasjonale redningsteam har ankommet landet, blandt disse ett norsk team. Norge bidrar med 130 millioner kroner. Global Fund for Women og FNs Befolkningsfond samarbeider med organisasjoner i felten som jobber døgnet rundt for å sikre kvinners sikkerhet og helse i etterkant av jordskjelvet. Allikevel skulle man hatt mer penger; allikevel skulle man vært fler.

At kvinner er spesielt utsatt i etterkant av naturkatastrofer er ingen nyhet. I tillegg til de problemene som oppstår i kjølvannet av voldsomme hendelser som dette, ser vi at kjønnsnormer påvirker overlevelsessjansene til kvinner under naturkatastrofer i enkelte land. I mange land er det for eksempel kun gutter som lærer å svømme og klatre i trær. I møte med flom og tsunamier er det altså menn som har de beste forutsetningene for å overleve. Under jordskjelv ser man ofte at flere kvinner enn menn dør, da kvinner i større grad oppholder seg innendørs i bygninger som står i fare for å kollapse under skjelv. Kvinner har mange steder hovedansvaret for å søke etter vann, og under tørke kan 85 % av en kvinnes energiinntak brukes til å søke etter vann. Dette kombinert med at rundt halvparten av kvinner i reproduktiv alder i Afrika og Sør-Asia allerede er undervektige, samt at det i enkelte kulturer finnes mathierarkier som gjør at menn får mer mat enn kvinner, påvirker kvinners overlevelsessjanser sterkt. 

Naturen diskriminerer ikke. Den velger offer uavhengig av kjønn. Men vi ser allikevel at hvordan vi har valgt å organisere samfunnet etter kjønn påvirker overlevelsessjansene til kvinner under en katastrofe, og deres helse og sikkerhet i etterkant. Det er helt klart at det er ekstra viktig å lytte til kvinner etter en slik hendelse. La kvinner uttrykke sine behov selv, og tillat kvinner å hjelpe hverandre. Å ha et kjønnsperspektiv på redningsarbeid behøver ikke bety å til stadighet merke kvinnen som offer, men det er viktig å innse at de unike behovene som kommer til uttrykk etter slike hendelser fortjener oppmerksomhet. Det er ikke usensitivt å tenke kjønn nå. Det er livsviktig.

Saken ble opprinnelig publisert på underarbeid.com. 

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.