Det er lov å være god!

I ET OPPSLAG

i Dagbladet gir Jan Åge Fjørtoft og Morgan Andersen uttrykk for at barneidretten i Norge er på villspor.

Det gis inntrykk av at de prinsippene det drives etter nærmest bør kastes over bord.

Dette er uttalelser jeg reagerer sterkt på. Jeg er overbevist om at barnefotballen i Norge drives etter fornuftige føringer og retningslinjer.

Vi kan sikkert forbedre oss, men det snakkes om «snillisme» og at vi ikke stimulerer talentene. Det er etter min mening fullstendig feil:

 Vi arbeider for at alle barn som har lyst, skal ha et fotballtilbud hele året. Sesongen må forlenges. Det holder ikke å spille fotball fra april til september, med lang sommerferie i tillegg.

 Ingen barn må drive med andre idretter, men de bør gjøre det de har lyst til. Hvis et barn ønsker å delta i flere idretter bør vi legge til rette for det, men fotball er i seg selv en allsidig idrett.

 De beste spillerne skal stimuleres, men det skal også de øvrige. I barnefotballen er alle like verdifulle. Og barna vet selv hvem som er flinke, de voksne trenger ikke forsterke dette. Men selvsagt er det lov å være god.

 Ved å ha trenere i barnefotballen som organiserer og leder riktig aktivitet vil barna stimuleres til å spille mye også utenom lagstreningene. At en trener i barnefotballen behersker enkle grep som det å bruke få spillere på hvert lag og å unngå kø ved øvelser, er langt viktigere for barnas utvikling enn å toppe lag og benytte tabeller.

 Topping av lag skaper frafall - det er unødvendig og ikke ønskelig. Jeg går ut fra at også Fjørtoft og Andersen ser betydningen av at barn har et godt fritidstilbud. Poenget er at selve kampen har liten betydning ferdighetsmessig - det er mengden fotball du spiller som betyr noe.

  Vi arbeider for at klubbene og det enkelte lag i større grad vektlegger hva slags tilbud den enkelte spiller trenger. Dette varierer. Mer bruk av ulike differensieringsordninger er derfor gode virkemidler. Treneren og trenerkoordinatoren må ha fokus på hvordan vi kan beholde flest mulig spillere lengst mulig, samtidig som talentene gis optimale muligheter. Det er fullt mulig å klare begge deler.

  De 18 fotballkretsene våre arbeider i dag i langt større grad enn tidligere ut mot klubbene med å heve kompetansen på trener- og ledersida. Et av hovedbudskapene på våre kurs er at trenere/aktivitetsledere bør prioritere ferdighetsutvikling i barne- og ungdomsfotballen i et større omfang enn før. Bort med lagorganisering og fysisk trening - mer vekt på ballbehandling og fotballforståelse. Når vi ser at gutte- og jentelag behersker sideforskyving og flate firere mens de ikke klarer å holde ballen tre trekk i laget - da bør det ringe en bjelle! Vi må spesielt få økt fokus på pasningens betydning i fotball.

 Innføringen av femmerfotball som hovedspillet for gruppen 6-10 år gjør fotballen både mer ferdighetsutviklende og morsommere enn før.

 Stadig flere nasjoner benytter en modell som likner den norske, blant annet England, Danmark og Nederland.