Robust: Forsvaret kan ikke optimaliseres som en hermetikkfabrikk - det må være robust og fleksibelt, skriver kronikkforfatteren. Foto: PRT Meymaneh / Scanpix
Robust: Forsvaret kan ikke optimaliseres som en hermetikkfabrikk - det må være robust og fleksibelt, skriver kronikkforfatteren. Foto: PRT Meymaneh / ScanpixVis mer

Forsvar:

Det er mennesker og ikke kalkulatorer som skal forsvare landet

Dersom Diesen hadde vært oppriktig opptatt av å støtte forsvarssjefen ville han ikke fortsatt å undergrave hans fagmilitære autoritet.

Meninger

Sverre Diesen burde i det minste ha fakta på plass når han på nedlatende vis fjerner seg fra hovedpoenget i mitt innlegg.

Dersom Diesen hadde vært oppriktig opptatt av å støtte forsvarssjefen ville han ikke fortsatt å undergrave hans fagmilitære autoritet, og gitt slipp på sin 20 år gamle kjepphest og akseptert forsvarssjefens vurdering av landmakten.

Hærsjefen er lojal, men har også hele tiden vært tydelig på at rammene er for lave.

Derfor bør det ikke overraske når han sier fra om konsekvensene når politikere velger å gå på akkord med de fagmilitære rådene, fordi vi ikke når toprosentmålet som er NATOs og vår egne målsetning.

Som politiker ser jeg behovet for å styrke Forsvarets nasjonale uavhengighet. Vi trenger allierte, men vi må også kunne forsvare oss selv.

Hvordan, forklares godt i forsvarssjefen fagmilitære råd. Der beskrives et terskelforsvar med en moderne etterretningstjeneste; et balansert førstelinjeforsvar som gir Norge selvstendig handlingsrom og fleksibilitet, på land, til sjøs og i luften; en evne til hurtig reaksjon og integrering av allierte forsterkningsstyrker; og med NATO som grunnmuren.

Når grunnmuren er rystet, må vi iallfall ikke slurve med vår selvstendige forsvarsevne.

Det Diesen heller ikke synes å ha forstått, er at Forsvaret er betydelig mer enn teknologi. Det er mennesker som omsetter vilje til handling. Folket, folkevalgte og soldater som står sammen om noe. Et fellesskap som utgjør en nasjon. Dette er vi avhengige av når behovet er størst.

Det hjelper lite å påpeke regnearkets «optimalisering» når man ikke lenger har noe å stå sammen om.

Forsvaret kan ikke optimaliseres som en hermetikkfabrikk – det må være robust og fleksibelt. Dette er spørsmål man ikke finner svar på i en kalkulator.