NYTT TILBUD: Kunnskapsdepartementet har bedt HiOA utvikle et utdanningstilbud for flyktninger med sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet, som gjør dem kvalifiserte til å jobbe i Norge.
 Foto: Shutterstock / NTB Scanpix<div><br></div>
NYTT TILBUD: Kunnskapsdepartementet har bedt HiOA utvikle et utdanningstilbud for flyktninger med sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet, som gjør dem kvalifiserte til å jobbe i Norge. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Vis mer

Debatt: Akademisk dugnad

Det er naturlig at vi tar vår del av ansvaret for å integrere flyktninger

Integrering er noe som må skje begge veier. 

Meninger

Å løse samfunnets akutte utfordringer er et felles ansvar. Vår kjernevirksomhet ved Høgskolen i Oslo og Akershus handler om å endre liv. Derfor er det naturlig at vi tar vår del av ansvaret for å integrere flyktninger som kommer til Norge. Det må flere også gjøre. Flyktningene beriker oss.

REKTOR: Curt Rice. Foto: HiOA&nbsp;
REKTOR: Curt Rice. Foto: HiOA  Vis mer

Mange av menneskene som har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine og kommer til Norge, har høyere utdanning. De har fagkunnskap og erfaring. Og som alle andre ønsker de bare å leve livet sitt på vanlig måte. De ønsker å jobbe med det de er utdannet til, eller fortsette studiene de var i gang med i hjemlandet. Det vil vi hjelpe dem med.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har et viktig samfunnsansvar. Vi utdanner kandidater som har stor betydning for hverdagen til enkeltmennesket og for utviklingen av samfunnet. Men ansvaret stopper ikke der. Som Norges tredje største institusjon for høyere utdanning, finner vi det naturlig å ta vår del av ansvaret med å integrere flyktninger som har valgt å komme til Norge. Dette gjør vi gjennom noe vi kaller Akademisk dugnad. I norsk ånd går vi sammen om å hjelpe dem som trenger det mest. Og vi trenger flere i akademia og næringslivet med på den dugnaden.

22. august hadde Hasina Shirzad fra Afghanistan sin første dag som student og vitenskapelig assistent ved Institutt for journalistikk og mediefag på HiOA. Hasina har journalistutdanning fra hjemlandet sitt, men rakk aldri å ta den i bruk. Bilen hun kjørte eksploderte i et bombeattentat, og skadet måtte hun flykte landet.

Hun kom til Norge og fikk hjelp, men utdanningen hennes gjaldt ikke lenger her. Drømmen om mastergrad ble knust, inntil hun kom med i ordningen Akademisk dugnad.

Høgskolen i Oslo og Akershus startet akademisk dugnad høsten 2015 som en respons på det eskalerende antall flyktninger, i samarbeid med blant andre Universitetet i Oslo. Dugnaden er en serie med aktiviteter og tiltak som skal bidra til å integrere flyktninger og forberede dem til et arbeidsliv i Norge.

Et av tiltakene er å hjelpe flyktninger med å ta i bruk utdannelsen sin, eller å gjenoppta studier som ble påbegynt i hjemlandet. Vi har et godt samarbeid med Nav, som hjelper oss å finne dem som har en grad og som ønsker å få hjelp via Akademisk dugnad. Byråkratiet kan by på utfordringer, men sammen finner vi løsninger.

Jeg vil at mine studenter bidrar til integrering av flyktninger. Derfor har vi lagt til rette for en mentorordning som kobler sammen studenter og flyktninger, slik at de kan dele erfaringer og lære av hverandre. Ved å møtes personlig i kollokviegrupper, blir studenter og flyktninger kjent med hverandre, de kan diskutere fag, og flyktningene får lære om utdanningssystemet i Norge.

Elijah Hansen, som tidligere het Ali Alsalim, kom i 2015 som asylsøker til Norge på flukt fra krigen i hjemlandet Syria. Han hadde en grad i matematikk og økonomi med seg, og fikk gjennom mentorordningen plass i kollokviegruppe sammen med norske HiOA-studenter og flyktninger fra andre land med samme fagbakgrunn. I løpet av et år har han lært godt norsk, har kommet godt inn i det norske systemet og fått kontakter som har gitt ham jobbmuligheter innenfor sitt fagområde raskere enn han hadde ventet.

Og det er godt å se at de norske studentene er engasjerte. For integrering er noe som må skje begge veier. Mine norske studenter skal også bli kjent med historien og kulturen til flyktningene – lære av dem og få nye perspektiver både menneskelig og ikke minst faglig. Våre studenter skal i framtida undervise i en skole der barna har mange ulike bakgrunner, også som flyktninger. De skal pleie personer som har traumatiske opplevelser med seg og de skal samarbeide med kolleger som ser verden på en annen måte enn de selv gjør.

Å være sammen med flyktninger gjennom mentorordningen vil gjøre studentene våre til etisk bevisste, og dermed bedre, yrkesutøvere – som skal jobbe i morgendagens samfunn, som bare vil bli mer og mer mangfoldig.

Det krevde mot av Hasina å flykte til Norge. Det var vanskelig for Elijah å finne seg til rette i et nytt hjemland. Vårt samfunn må også være modig for å ta imot dem og andre mennesker i nød med åpne armer. Det er utfordrende å legge til rette for at flyktninger skal få et godt liv i et nytt land. Men vår innsats kan likevel ikke sammenliknes med anstrengelsen det er å flykte for livet, fra krig og ulevelige tilstander i eget hjemland. Et land de aller helst ville blitt boende i.

Dette vet vi, og derfor går vi sammen om dugnaden det er å hjelpe de som trenger det mest.

Og – Norge får mye igjen ved at flyktningene kommer. Vi får et rikere, bredere og mer internasjonalt samfunn ved å ta imot mennesker med kunnskap, erfaringer og kultur som vi kan lære av. Når flyktningene kommer til Norge, har de valgt å berike oss med sin tilstedeværelse. Livene våre blir rikere. Gjennom møter med disse menneskene kan vi lære mer om vår verden. Kulturen vår utvikler seg gjennom dem.

Og igjen, integrering skjer begge veier. Vi bør alle spørre oss selv: Hva har jeg gjort for å integrere meg selv med flyktninger som nylig har kommet til landet? Hvordan har jeg endret meg og min hverdag?

Ved HiOA gjør vi også dette ved å utvikle et spesielt forhold til det nye asylmottaket på Ila, som ligger i vårt nabolag. Der legger vi opp til flere aktiviteter og tiltak som skaper gode muligheter for HiOA-studenter til å engasjere seg med flyktningene. Noen av dem vil ta del i utdanningstilbudet Kunnskapsdepartementet har bedt HiOA utvikle for flyktninger med sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet, som gjør dem kvalifiserte til å jobbe i Norge.

Vi må stå opp for de verdiene som noen i hjemlandene til flyktningene forsøker å ødelegge. Akademisk dugnad er vår måte å gjøre det på, men vi trenger flere med på en dugnad som skjer på arbeidsplasser, i skolegårder, på campuser og i lokalmiljøer i hele landet.

Det er der flyktninger og nordmenn integreres. Og der er vi alle.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.