I MINDRETALL: Mannlige leger vil bli mangelvare om det ikke gjøres noe med rekruteringen, mener artikkelforfatterne. De ønsker å kvotere inn mannlige leger. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
I MINDRETALL: Mannlige leger vil bli mangelvare om det ikke gjøres noe med rekruteringen, mener artikkelforfatterne. De ønsker å kvotere inn mannlige leger. Illustrasjonsfoto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Legeyrket

Det er på tide å kvotere menn inn på legestudiet

Legeyrket var lenge dominert av ett kjønn. Nå er det i ferd med å skje igjen. Det er på tide å kvotere menn inn på legestudiet.

Meninger

I disse dager starter nye årskull med studenter. Nok en gang er det en overvekt av kvinner som skal utdannes til framtidas leger. Tall fra Samordna opptak viser at blant dem som i sommer fikk tilbud om å starte på medisinstudiet var 69 prosent kvinner.

Eivind Valestrand
Eivind Valestrand Vis mer

Både pasienter og leger er glade for at legeyrket ikke lenger er mannsdominert. Med tiden har det blitt en kjønnsbalanse blant legene: Tall fra Legeforeningen viser at blant yrkesaktive leger i Norge er 51 prosent kvinner. Vi skal være stolte av å ha en helsetjeneste som speiler samfunnet. I framtida ser derimot bildet annerledes ut.

Allerede i 1990 vippet vektskåla, og jentene kom i overtall på studiet. I 2016 var hele 71 prosent av dem som startet på legestudiet kvinner, ifølge database for statistikk om høyere utdanning. Det er ikke lenger balanse, det er dominans.

Inger Heimdal
Inger Heimdal Vis mer

Så lenge pasientene består av begge kjønn bør legestanden også gjøre det. Kvinner og menn har ulike egenskaper og styrker som utfyller hverandre. I tillegg er kjønnsbalanse under utdanning viktig for å ivareta et godt studie- og arbeidsmiljø. Vi trenger tiltak for å oppnå en nødvendig kjønnsbalanse på studiet.

Fra 2005 til 2015 har andelen mannlige primærsøkere til medisinstudiet sunket fra 40 prosent til 29 prosent. Årsaken til at menn i mindre grad enn kvinner søker medisinstudiet er derimot uviss, og dette må undersøkes. Universitetene må gjøre en innsats for å motivere unge gutter til å studere medisin – og arbeidet må settes i gang allerede på ungdomsskolen.

Med dagens kvinnedominans mener vi det må innføres kvotering av menn til medisinstudiet dersom vi ikke ser noen utjevnende endring innen 2020. Den må være organisert slik at det alltid blir minimum 30 prosent av begge kjønn blant studentene. Når en slik balanse er sikret, kan karakterer være avgjørende for opptak. På den måten unngår vi at en stor ubalanse vokser seg enda større.

Det er ingenting som tyder på at menn kommer strømmende til stetoskopene av seg selv. Konsekvensene blir at framtidas helsetjeneste ikke klarer å møte pasientenes ønsker og behov. Da må vi bruke den medisinen vi kan, før det er for sent.