Det er så dødt på Stortinget

Spissformuleringer og gode karakteristikker er nødvendig for å få gjennomslag i media, og dermed nå frem til folk. I Storbritannia har man alltid flertallsregjeringer, men på grunn av den ledige debattformen er parlamentet mye viktigere der enn hos oss. Ikke rart norsk TV ofte viser flere klipp fra den britiske spørretimen enn fra den norske.

For det femte er det absurd at Stortinget har ferie fra juni til oktober. Problemet er ikke at representantene ikke jobber i perioden, og særlig i et valgår, men at ingen ting av den politiske debatten foregår på Stortinget.

Det er viktige politiske saker som diskuteres i høstmånedene august til oktober, men da er media de eneste aktuelle arenaer.

Reformer langs disse linjer vil ikke helt avbøte Stortingets manglende politiske betydning. Det er en regjering i en flertallsposisjon som i liten grad involverer Stortinget i de løpende politiske prosesser, som er det egentlige problemet. Men et skritt på riktig vei vil være at Stortinget tar grep for å vitalisere den politiske debatten.

Verdighet må ikke forveksles med

servilitet