Vil satse på skole: Det kreves offensive tiltak for å motvirke klasseforskjellene i Oslo, mener Ivar Johansen. Foto: Privat.
Vil satse på skole: Det kreves offensive tiltak for å motvirke klasseforskjellene i Oslo, mener Ivar Johansen. Foto: Privat.Vis mer

Det er særs ille at 18-åringer starter som sosialhjelpsmottakere

Klassedelingen i Oslo slår ut i store levekårsforskjeller mellom øst og vest.

Meninger

Oslo er en delt by.

Første forutsetning for å gjøre noe med dette er å erkjenne at Oslo er en klassedelt by, noe som slår ut i store levekårsforskjeller mellom øst og vest. Høyresida erkjenner ikke dette. Høyres finansbyråd Eirik Lae Solberg og Venstres Hallstein Bjerke bagatelliserte det senest for noen uker siden. Dette dreier seg bare om variasjoner, sa de.

Det er intet enkelttiltak som utjevner levekårsforskjeller. På østkanten faller mer enn en tredjedel av elevene fra i videregående skole. Ikke fullført videregående skole gir dårlige muligheter for inntektsgivende arbeid, og en dårligere start på voksenlivet. Det er særs ille at 18-åringer starter som sosialhjelpsmottakere.

Jeg tror at det først og fremst er offensive tiltak innenfor skole, bolig og arbeid som endrer levekår. Et av de mest treffsikre er å satse på barn og unge, den oppvoksende generasjonen.

Aktivitetsskolen (AKS) er et viktig etter skoletid-tilbud for barn på 1. - 4. trinn. Men tilbudet er så dyrt at mange ikke har råd til å være med.

Da vi fra SVs side forhandlet om den såkalte Tøyen-avtalen, var det et viktig punkt for oss, som vi også fikk inn i avtalen, å innføre gratis aktivitetsskole på Tøyen skole. Dette ble særs vellykket og førte til at deltakelsen økte fra omkring 30 til nesten 100 prosent. Deltakelsen kan være avgjørende for om elevene fullfører skolegangen eller ikke. De får en bedre sosial utvikling, lærer norsk raskere og får læringsstøttende aktiviteter.

Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i lek og sosialt samvær. Derfor vil SV sloss for gratis AKS med god kvalitet over hele byen.

På samme måte er det med barnehager. SV kjempet fram prosjektet med gratis halvdagsplass i noen bydeler. Frp-statsråden oppsummerte resultatene slik: Gratis kjernetid i barnehagene viser tydelig at tidlig språkopplæring har den virkningen vi ønsker. Kartleggingsprøver i førsteklasser viser at disse barna presterer bedre, og funnene viser at tiden i barnehage har særlig stor effekt for jenter.

SV vil gjøre mer av det som virker: Innføre gratis halvdagsplass i alle byens barnehager fra 3-årsalderen.

Dessuten må det være slik at vi tar hele byen i bruk. Det er klart uriktig når det på vestkanten knapt finnes en kommunal utleiebolig eller et hjelpetiltak innenfor rus eller psykisk helse. Hele byen må bidra og delta i det felles løft det er å utjevne levekårsforskjeller i denne byen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.