KOSTBARE EIENDOMMER: De kongelige har privat investert titalls millioner kroner i fast eiendom de 30 årene, men lar staten og hoffet dekke lønnsutgifter til vedlikehold. Nå havner pengebruken i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix
KOSTBARE EIENDOMMER: De kongelige har privat investert titalls millioner kroner i fast eiendom de 30 årene, men lar staten og hoffet dekke lønnsutgifter til vedlikehold. Nå havner pengebruken i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpixVis mer

- Det er trist at statsråd Sanner lager vanskeligheter for de kongelige

Venstre og Senterpartiet avviser regjeringens forslag om å oppheve skillet mellom de kongliges private eiendommer og statlige bevilgninger til hoffets drift.

(Dagbladet): - Regjeringen har foreslått noe som er umulig å praktisere for kongefamilien og hoffet. Og det er helt uakseptabelt. Nå blir dette en sak for Kontroll- og konstitusjonskomitéen, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) til Dagbladet.

AVVISER KONGE-FORSLAG: Stortingsrepresentant og nestleder Ola Elvestuen (V).


Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
AVVISER KONGE-FORSLAG: Stortingsrepresentant og nestleder Ola Elvestuen (V). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Vis mer

Lundteigen er saksordfører for bevilgninger til kongehuset i Stortinget.

Både han og regjeringens støtteparti Venstre avviser nå blankt regjeringens forslag om å oppheve en betydelig del av skillet mellom de kongeliges privatøkonomi og de øvrige offentlige bevilgninger til kongehuset.

Forslaget fra regjeringen om å oppheve skillet kommer som følge av at Dagbladet det siste halvåret har avdekket en omfattende sammenblanding av penger og rotete eindomsforhold i kongehuset. Men motstanderne frykter forslaget vil føre til enda mer sammenblanding og mindre innsyn.

- Vi vil selvfølgelig gå for å opprettholde skillene mellom de kongeliges privatøkonomi og kongehusets øvrige økonomi, og støtter ikke dette forslaget fra regjeringen. Venstre ønsker også mer detaljerte redegjørelser for hoffets pengebruk, enn det de gir i dag gjennom de offentlige regnskapene sine, sier partiets nestleder og stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) til Dagbladet.

- Det nye forslaget gjør at Stortinget ikke lenger kan ta stilling til hvor mye penger som i praksis bevilges til kongefamilien privat. Regjeringens forslag skjuler de kongeliges reelle inntekter fra staten, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) til Dagbladet.

Brukte millioner privat

- NEI: Per Olaf Lundteigen (Sp) avviser regjeringens forslag til løsning på pengebruken på Slottet. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
- NEI: Per Olaf Lundteigen (Sp) avviser regjeringens forslag til løsning på pengebruken på Slottet. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet Vis mer

Dagbladet har tidligere avdekket hvordan kongens hoff i flere år har brukt millioner av kroner til lønn for drift og vedlikehold av de kongeliges sju private eiendommer, i strid med ordlyden i statsbudsjettene og Stortingets bevilgninger.

Slottet vil ikke gi ut en oversikt som viser hoffets lønnsutgifter til drifts- og vedlikeholdsarbeidet og hvilke arbeider som er gjort for de kongelige.

I går publiserte Dagbladet en artikkel der framgår at arbeidene på de private eiendommene er større enn tidligere kjent, og flere enn det Slottet og hoffet selv har informert politikerne om.

I budsjettforslaget som ble lagt fram i dag, foreslår regjeringen at det kongelige hoffs ansatte skal drifte og vedlikeholde alle de private eiendommene som kongefamilien eier i Norge.

«Budsjettposten omtaler nå også at bevilgningen dekker lønnsmidler til ansatte ved hoffet som utfører drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på konge- og kronprinsparets private eiendommer.», skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en artikkel publisert på deres nettsider i dag.

MØTER MOTSTAND:  Statsråd Jan Tore Sanner (H). Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
MØTER MOTSTAND:  Statsråd Jan Tore Sanner (H). Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Vis mer

Ingen øvre grenser

Flere stortingsrepresentanter har bedt om en redegjørelse for hoffets pengebruk på de private eiendommene de siste årene.

- Det kan ikke være uklarheter om hvordan offentlige midler er brukt, sa Hans Fredrik Grøvan (KrF) til Dagbladet i går.

Ingen slik redegjørelse forekommer i artikkelen eller i budsjettet som ble lagt fram i dag.

Det er heller ikke angitt noe tak på hvor mye vedlikehold og drift av de private eiendommene kan koste skattebetalerne, eller hvor mange eiendommer som kan skjøttes av hoffet.

Siden 1993 har dagens kongepar og kronprinspar valgt å kjøpe og bygge tre nye fritidseiendommer ved vannet og til fjells. Disse eiendommene er verdsatt til mange titalls millioner kroner i dagens marked. De eier også fire andre private eiendommer i Norge.

Private inntekter fra hoff-arbeid

Kronprins Haakon har valgt å leie ut 11 boliger på det private markedet. Han leide ut for 1,4 millioner kroner bare i fjor, men lot hoffet, og skattebetalerne, betale lønnsutgifter for drift og vedlikehold av de samme byggene.

Dette har fått flere stortingsrepresentanter til å reagere kraftig.

Martin Kolberg (Ap) kalte praksisen uryddig.

- I budsjettprosessen vil jeg og Venstre jobbe for å opprettholde et klart skille som blir fulgt, sier Rotevatn.

- Det er trist at statsråd Sanner skaper vanskeligheter for de kongelige, ved å legge fram dette forslaget til løsning, sier Lundteigen.

- Når komiteen ser nærmere på dette vil det være naturlig å stille spørsmål om hvordan pengene er brukt de siste årene, sier Lundteigen.

- Forbilder for ryddighet

- Det må være klart hvordan offentlige bevilgninger brukes, også for kongehuset og de kongelige. Kongefamilien må gå foran som et godt forbilde for ryddighet. sier Lundteigen, og legger til:

- I arbeidet med dette på Stortinget, vil jeg være helt krystallklar på følgende: Kongehuset må ha en ryddighet om hva det offentlige skal betale for gjennom bevilgningene til hoffet, og hva de kongelge selv skal betale privat over apanasjen, og andre private midler. De kongelige kan gjerne bruke hoffets ansatte til å utføre vedlikehold for seg, men dette må i så fall betales over deres apanasje og private midler, sier Lundteigen.