GRAVPLASS: Pårørende besøker en gravplass for drepte Houthi-opprørere i byen Saada i Yemen. Foto: Naif Rahma / Reuters / NTB scanpix
GRAVPLASS: Pårørende besøker en gravplass for drepte Houthi-opprørere i byen Saada i Yemen. Foto: Naif Rahma / Reuters / NTB scanpixVis mer

Krisa i Jemen:

Det er vår moralske plikt å styrke innsatsen i Jemen

Jemen står i dag overfor en trippeltrussel.

Meninger
Det er vår moralske plikt å styrke innsatsen i Jemen

Fire måneder gamle Saleh lider av akutt underernæring og kjemper nå for sitt liv på et sykehus i Al Hudayah. Midt i den herjende konflikten er ikke Salehs mor, 22 år gamle Nora, i stand til å skaffe nok mat og rent vann til å holde sine seks barn friske.

Jemen står i dag overfor en trippeltrussel. Konflikten, kolerautbruddet og den truende hungersnøden ødelegger livene til 21 millioner mennesker. Jemen er ikke lenger bare offer for verdens største sultkatastrofe, men også verdens verste kolerautbrudd, som til nå har rammet mer enn 500 000 mennesker.

Det er vår moralske plikt å styrke innsatsen i Jemen

Krisen i Jemen er menneskeskapt. Den har blitt drevet frem av en konflikt hvor en del av taktikken har vært å påføre sivile lidelser og ødelegge livsvikte institusjoner. Kolerautbruddet har nå spredd seg til nesten samtlige av landets guvernement og har allerede tatt livet av 2000 mennesker, hvorav minst 40 prosent av dem er barn. Det svake helsesystemet har nesten brutt sammen i kampen mot utbruddet. Klinikker og sykehus mangler både ansatte, medisiner og utstyr.

Det er vår moralske plikt å styrke innsatsen i Jemen

I denne konflikten, som i så mange andre, er det sivilbefolkningen som er blitt hardest rammet av volden. FNs høykommissær for menneskerettigheter har dokumentert 13 829 sivile tap siden mars 2015. Av disse er 5 110 drepte og 8 717 skadede. De reelle tallene er sannsynligvis mye høyere. Millioner av mennesker har måtte se sine hjem, skoler, markedsplasser og byer bli bombet sønder og sammen, noe som har tvunget familier til å flykte for sine liv uten å vite hva fremtiden vil bringe. Halvparten av Jemens sykehus og helseklinikker er ødelagt eller stengt.

Jemens økonomi er blitt ødelagt som en følge av uberettigede restriksjoner på flyten av kommersielle og humanitære varer inn i landet. Avgjørende infrastruktur for vareflyt er blitt ødelagt. 70 prosent av landets bedrifter er ikke lenger i drift. En million offentlige tjenestemenn har ikke fått lønn på mer enn ti måneder, på tross av at pengene er blitt gjort tilgjengelig av sentralbanken. To millioner barn har blitt tvunget vekk fra sin skolegang, og en hel generasjon risikerer følgelig å gå tapt. Tilfeller av seksuell og kjønnsbasert vold har også økt dramatisk.

På tross av disse enorme utfordringene har 122 humanitære organisasjoner – to tredeler av dem nasjonale ikke-statlige organisasjoner – vært i stand til å oppskalere sin virksomhet, og dekker nå samtlige av Jemens guvernement. Månedlig når de nå ut til 4,3 millioner mennesker med sin matvarehjelp.

Men dette er ikke nok. For å øke støtten til Jemen, sikre tilgang for mennesker som trenger det, og gjøre slutt på lidelsene, krever vi at fire tiltak prioriteres.

For det første, til beskyttelse av menneskers liv og verdighet, krever vi at humanitære organisasjoner skal ha uhindret tilgang til å nå frem til mennesker i nød. I en uttalelse fra 15. juni 2017, gjentok Sikkerhetsrådet sin oppfordring til alle parter i konflikten om å sørge for humanitær tilgang og respekt for folkeretten. Som Sikkerhetsrådets medlemmer påpekte den 12. juli, er det helt avgjørende at partene nå gjør disse ordene om til handling. Frivillige, hjelpearbeidere og helsepersonell som modig trer inn i konfliktområdene for å redde liv og beskytte mennesker, må ikke bli målskiver for angrep av de stridende parter. Selv kriger har regler, og ledelsen for de stridende partene og deres støttespillere må gjøre en bedre jobb med å håndheve dem.

For det andre må internasjonale givere følge opp sine løfter om finansiering. I april 2017 var Sverige og Sveits’ regjeringer, sammen med UNOCHA, vertskap for en finansieringskonferanse for Jemen. Under konferansen, som ble åpnet av FNs generalsekretær António Guterres, lovet givere generøst bort 1,1 milliarder amerikanske dollar i støtte. Tre fjerdedeler av dette beløpet er blitt utbetalt. Som en følge av kolerautbruddet har imidlertid kostnaden for å levere effektiv bistand nå økt til 2,3 milliarder dollar. Dette betyr at vi for øyeblikket står overfor et finansieringsgap på 60 prosent.

Finansiering kan bety forskjellen på liv og død.

Verdens matvareprogram, som har som målsetning å gi matvarehjelp til 7 millioner sultende, vil om en måneds tid stå overfor avbrudd i matleveransene om det ikke kommer inn mer økonomisk støtte. Hjelpeorganisasjoner relokerer nå sine dyrebare ressurser til å håndtere kolerakrisen, noe som kan virke svekkende på arbeidet med å forhindre en hungersnød. Liv står på spill – vi har ikke tid til å vente.

For det tredje krever vi at alle parter i konflikten sørger for at det ikke legges noen restriksjoner på import av kritiske forsyninger til Jemen – først og fremst livreddende mat, ernæringstilskudd og medisiner. Det er av kritisk betydning at havnen i Al Hudayah holdes åpen og trygg, ettersom det er denne veien mesteparten av Jemens import og humanitære forsyninger kommer. Restriksjoner på bevegelsesfriheten til sivile på jakt etter hjelp må også heves.

Sana’a internasjonale lufthavn og luftrommet over Jemen må også åpnes umiddelbart. Lukkingen har resultert i at mennesker dør simpelthen fordi den hjelpen de behøver ikke er tilgjengelig i landet.

Til syvende og sist vil ikke lidelsene i Jemen ta slutt før konflikten opphører. Behovet for fred er blitt gjentatt av generalsekretæren og samtlige medlemmer av Sikkerhetsrådet. Vi oppfordrer alle interessegrupper til å arbeide for å finne en fredelig løsning, en løsning hvor kvinner er inkludert i hele prosessen.

Jemens befolkning har lidd nok – vi må kjempe uavbrutt for å være i stand til å møte de humanitære behovene til 21 millioner mennesker, eller over tre fjerdedeler av Jemens totale befolkning. Det er vår kollektive, moralske plikt å gjøre alt som står i vår makt for å gjøre en slutt på deres lidelser.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.