Det fantastiske Universitetet

UNIVERSITETET I OSLO er et stort universitet - både nasjonalt og internasjonalt. Denne størrelsen - og fagbredden - gjør dette til en meget stimulerende arbeidsplass - og for studenter en meget stimulerende studieplass. I sitt tilsvar (Dagbladet 14/9) til vårt tidligere debattinnlegg om vilje til forskning synes rektorkandidat Fanny Duckert å mene at vi bare tenker på den elitistiske forskningen - og glemmer bredden. Det er ikke tilfelle. Snarere tvert imot. Vi mener - og argumenterte for - at jo mer toppforskning, jo større potensial for tverrfaglig vekselvirkning, og mer stimulans til et bredt spekter av universitetsfagene. Og det er nettopp i denne sammenheng den store fagbredden ved Universitetet i Oslo gir muligheter: vi kan spisse flere miljøer innen et stort spektrum av fagmiljøer - og sådan gjøre Universitetet i Oslo til en enda mer stimulerende arbeidsplass enn det allerede er. Vi argumenter ikke for et lite eliteuniversitet slik kollegaer av oss har argumentert for bl.a. i Morgenbladet. Vi argumenterer for å gjøre Universitetet i Oslo til et best mulig forskningsuniversitetet som vil kunne tiltrekke seg forskere og studenter over et bredt spektrum av fag, og der en rekke spissmiljøer samlet sett stimulerer bredden og ikke minst legget et godt grunnlag for god undervisning og forskerrekruttering.. Men skal vi få det til, må vi få en rektor med stor faglig tyngde innen et bredt spektrum av fag og som samtidig har solid erfaring innen forskningsadministrasjon. Dette krever hva en av rektorkandidatene, Kristian Gundersen, referer til som «academic leadership» - ledelse basert på en solid akademisk plattform. Og det er i så måte Lars Walløe framstår som den rektorkandidat som vil videre utvikle Universitetet i Oslo til det beste Skandinaviske universitet og et av de aller beste i Europa. Walløe er den type person som lett kunne bli headhuntet til lederjobben ved et av de store amerikanske universiteter. Det forekommer oss åpenbart at han bør bli den nye rektoren ved Universitetet i Oslo.Et lite PS: Duckert og hennes team sier at Lars Walløe selv har Fanny Duckert som sin andrekandidat - dette er basert på en misvisende og upresis reportasje i Uniforum. Walløe syn er at Duckert er en mulig andrekandidat. Det er en god akademisk tradisjon å gå til grunnkildene, og ikke som Duckert og medarbeidere gjør, baserer sine konklusjoner på avisartikler.FAKTAValget av ny rektor ved Universitetet i Oslo avsluttes 29. september.De fem kandidatene er: Fanny Duckert, Geir Ellingsrud, Stein A. Evensen, Kristian Gundersen og Lars Wallø