KUNSTEN Å LAGE BY: «Hvilke virkemidler tas i bruk for sikre miljømessig og sosial bærekraft i en markedsdrevet byutvikling?» Spørsmålet stilles i en ny bok som tar for seg de mange aspektene ved vårt nye ideal om kompakt byutvikling. Foto: Svein Nordrum / NTB scanpix
KUNSTEN Å LAGE BY: «Hvilke virkemidler tas i bruk for sikre miljømessig og sosial bærekraft i en markedsdrevet byutvikling?» Spørsmålet stilles i en ny bok som tar for seg de mange aspektene ved vårt nye ideal om kompakt byutvikling. Foto: Svein Nordrum / NTB scanpixVis mer

Det finnes en vaksine mot dårlig byutvikling. Den er bare så uhyre komplisert

Hvis våre høye ambisjoner innen byutvikling skal lykkes, må utbyggerne bli mer kvalitetsbevisste, arkitektene dyktigere og politikerne behøver opplæring, er konklusjonen i ny bok.

For en drøy uke siden kom nyheten om at norske forskere har vært med å utvikle en vaksine mot ebola. Jeg kan nå avsløre at norske forskere også har funnet en vaksine mot dårlig byutvikling. Virkningen vil ikke være like umiddelbar som med den dødelige sykdommen, men vil åpenbare seg i det urbane landskapet og våre daglige liv etter hvert som en mer helhetlig tenkning siver inn i kontorene der planer klekkes og beslutninger tas.

Politikere og planmyndigheter vil gradvis bygge opp et robust immunforsvar mot eiendomsutviklere og utbyggeres innsmigrende argumenter og tilsynelatende uangripelige økonomiske redegjørelser.

Dessuten vil folk flest få en ny følelse av eierskap, som det heter på fint, til noe de faktisk eier: våre umiddelbare urbane omgivelser.

Artikkelforfatter Mikael Godø. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
Artikkelforfatter Mikael Godø. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet. Vis mer

Folkeavstøtende

Greit, jeg skal ikke dra denne spøken for langt. Men det er lov å drømme. Ikke om en ideell verden - alle vil alltid være misfornøyd med noe - men om et vidundermiddel som retter opp de verste utslagene av feilslått politikk og som fører til at alle involverte tar litt klokere avgjørelser. Jeg ser for meg politikere som over natten får en dypere forståelse for hva som kjennetegner den gode by og som våkner med selvtillit nok til å tenke langsiktig.

Jeg fantaserer om en justert maktfordeling som lar oss slippe kontorbygg som er folkeavstøtende på gatenivå og vampyrkjøpesentre som suger livsblodet ut av våre bysentra.

Dette er ikke en spøk: Norske forskere har nylig gitt ut en antologi som foreskriver mange små vaksiner mot dårlig byutvikling. Boka bærer tittelen «Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer» og er redigert av Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie. De fleste av tekstene er skrevet på grunnlag av forskningsprosjektet «Håndtering av motstridende hensyn i kompakt byutvikling», ledet av Norsk institutt for by- og regionforskning.

Kompakt by

Jeg har ikke tenkt å forsøke meg på en meningsfull anmeldelse av tekstsamlingen - tematikken er altfor omfattende for en liten mandagsspalte - men bare nevne at den er kommet og at det arrangeres et frokostseminar om boka på Litteraturhuset i Oslo førstkommende fredag.

Alle ønsker seg en kompakt by. Vi vil ha folksomme nærmiljø med et mangfoldig tilbud av kafeer, butikker og parker, med kort vei til buss og bane. Samtidig vil vi unngå stressende støy og økende sosiale skillelinjer. Den kompakte byen er en evig forhandling.

NY BOK: Den ferske tekstsamlingen «Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer» (Universitetsforlaget).
NY BOK: Den ferske tekstsamlingen «Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer» (Universitetsforlaget). Vis mer

De mange forfatterne tar for seg ulike sider ved denne forhandlingen og de mange «motstridende hensyn» som former våre omgivelser. De tre hovedstikkordene nevnes i følgende spørsmål i forordet: «Hvilke virkemidler tas i bruk for sikre miljømessig og sosial bærekraft i en markedsdrevet byutvikling?»

Politikeropplæring

Ikke overraskende konkluderer man med at markedet er i godt «driv» og herser litt for mye med de to andre, miljøet og det sosiale. De siste årene har private utbyggere fått økende makt i byutviklingen og denne markedsdrevne fortettingen krever «vilje til kvalitet hos utbygger og dyktighet hos arkitekt/konsulent» og ikke minst en «kommunal vilje til å stille kvalitetskrav».

Dette høres ut som selvfølgelige kvalifikasjoner for alle de tre profesjonene, men ofte får man et annet inntrykk.

De tre redaktørene etterlyser «politikeropplæring» og skriver: «Politikernes strategiske evner, og spesielt evnen til å tenke visjonært og overordnet, er med andre ord svært viktig for å kunne legge rammer for kompakt byutvikling.» Slik kan man unngå å forringe bymiljøet og i stedet tilføre kvaliteter.

Helheten

Med andre ord, det finnes tross alt en vaksine. Den er bare så uhyre komplisert, siden den handler om menneskets ustabile natur, strukturer som sementeres, grådighet, manglende kompetanse - alt dette som vi får vite om nesten daglig gjennom nyhetene, det være seg en ny parkeringsplass i nabolaget eller en hel bydel som skal skapes fra grunnen av.

««Med andre ord, det finnes tross alt en vaksine.»»

Man kan lage en avstemning i avisa om hvorvidt en skulptur er fin eller fæl. Men rett borte i gata bygges et innadvendt næringsbygg som vil bidra til å gjøre nabolaget kjipt i overskuelig framtid. Ingen avstemning og folkelig deltakelse her. Og det er heller ikke meningen.

Vi overlater det ansvaret til politikere og planleggere. Vi forventer at de ivaretar helheten.