Det frie markedets død

«Det er nettopp deregulering av finansmarkedet og null kontroll som har gjort att Wall Street har kollapset. Konsolidering har skapt et fåtall finansgiganter som tar med hele økonomien i dragsuget, og det er fordi staten ikke regulerer markedet. Det fornuftige er selvsagt å hindre sammenslåinger. Fordi hvis banker er for store til å kunne gå under, er de for store til å eksistere. Forøvrig ble denne «redningsplanen» utarbeidet av de skruppelløse folka på Wall Street for over et halvt år siden. De visste dette ville komme, og har beriket seg i prosessen. Og nå vil de ha staten til å redde dem så de kan tjene enda mere penger mens resten av folket lider.

Birger

«Du tegner et bilde av at tapre krefter på venstresiden kjempet en forgjeves kamp for å få på plass reguleringer som ville hindret denne krisen, men at disse ble nedkjempet av høyrefolk. Dette er naturligvis galt - det var ingen på verken høyre- eller venstresiden som varslet om dette, derfor var det heller ingen som foreslo reguleringer i forhold til salg av huslån.

Leif Leifsen«Jeg er motstander av å redde stumpene av vulgærkapitalistenes aktivitet. Marked og offentlig bærekraft og joint-venture er fullt mulig også i USA. Men først må de råtne eggene knekkes en gang for alle. Og for alle som whiner om planøkonomi og sosialisme: Har dere intet annet å komme med? Tror nok dere mistolker Klein dersom noen innbiller seg at hun er tilhenger av gammel sovjetiske tankemodeller og dogmer. I så fall på tide å lese hennes bøker om fundamentalistisk markedsmakt.

Foucault