PRISDUMPING: Kulturministeren har fått kritikk fra deler av bokbransjen for ikke å stå på nok for en egen boklov.
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
PRISDUMPING: Kulturministeren har fått kritikk fra deler av bokbransjen for ikke å stå på nok for en egen boklov. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Det går faktisk an å kjempe for både likestilling og litteratur

Anniken Huitfeldt svarer på kritikken.

• Les Dag Nestegards innlegg her.

DEBATTINNLEGG: Bok og Samfunns redaktør Dag Nestegard mener å vite at jeg er mer opptatt av kvinnesak enn kulturpolitikk når han etterlyser min holdning til en egen boklov.

Gunn Karin Gjul har reist debatten. Vi forlenget bransjens unntak fra konkurranseloven med fire år fordi vi tror på bokbransjens argumenter om at fastpris bidrar til mer mangfold. Norsk litteraturpolitikk har vært vellykket. Vi har mange gode norske forfattere. Bokavtalen for skjønnlitteratur gjelder til 31.12.14. Det er med andre ord god tid før regjeringen skal ta opp spørsmålet til ny vurdering.

Telemarksforsknings rapport om bokavtalen slår fast at dagens fastprisordning ikke fungerer etter hensikten samtidig som den sier at fri utsalgspris heller ikke er veien å gå. Slike tvetydige konklusjoner gir god grunn til å undersøke hva som virker. En boklov vil tvinge prisregulering også på de forlagene som i dag ikke er medlemmer av Forleggerforeningen, og som ønsker å selge bøkene sine billig den første tiden. En slik skjerping av dagens bestemmelse krever god dokumentasjon før regjeringen kan gå inn for det. Gjul mener også at en lovpålagt prisregulering krever at vi ser på eierskap i bokbransjen der de store forlagshusene også eier mange av bokhandlene. Vi må være sikre på at alle former for regulering er i forfatternes og lesernes interesser, og ikke kun genererer større overskudd til eierne i bokbransjen.

En av de som har lagt gode argumenter på bordet for boklov er Forfatterforeningens leder Anne Oterholm. Jeg har bedt Forleggerforeningen legge fram sine tall, og dokumentere hvorfor prisregulering er bedre enn systemet de har i Sverige og Danmark. Jeg har invitert bokbransjen til et seminar til høsten slik at vi får belyst dette. Vi må få fram ryddige og gode argumenter for og mot prisregulering.

Ja, jeg måtte dra fra et veldig interessant fire timers seminar på Lillehammer etter tre timer for å nå et fly til Ålesund. Når Nestegard hevder at jeg ved å gjøre det viser manglende interesse for litteraturpolitikk, har han et stykke å gå til han når det høye saklighetsnivået hos resten av bransjen. I paneldebatten på Lillehammer var det ulike syn på boklov og redaktøren i «Svensk Bokhandel», Lasse Winkler som innledet med utgangspunkt i svensk politikk var også opptatt av behovet for mer kunnskap om saken.

Om jeg skulle komme med et råd til Bok og Samfunns redaktør måtte det være å sette seg inn i kvinners evne til å ha to tanker i hodet på en gang. For tenk: Det går faktisk an å kjempe for både likestilling og litteratur.