Debatt: Arbeidsliv

Det går framover, ikke bakover, i arbeidslivet

I stedet for å spre myter og usannheter, kan fagbevegelsen bidra med forslag til konstruktive løsninger.

Meninger

Odd Larsen i Fagforbundet skriver i Dagbladet 19. juli at utviklingen går feil vei i arbeidslivet for kvinner. Dette er feil. Statistikken viser at flere kvinner jobber heltid, det er ikke blitt signifikant flere kvinner i midlertidige stillinger og flere erfaringer viser at alternative turnuser gir flere større og hele stillinger, mindre sykefravær og mer fornøyde ansatte og brukere.

Ja, vi har modernisert arbeidsmiljøloven. Det var overmodent og ønsket fra mange hold.

Det å ha muligheten til å ansette midlertidig gir bedrifter mulighet til å satse på personer som har hull i CV-en, og som kanskje ikke oppfyller alle krav. En rapport fra SSB viser at en midlertidig jobb fungerer som et springbrett til fast jobb. Jeg tror alle er enige om at det er bedre å ha en jobb å gå til enn ingen jobb i det hele tatt.

Fra og med 1. juli bryter du ikke lenger arbeidsmiljøloven om du sjekker e-posten din mellom kl. 21.00 og 23.00. For mange småbarnsforeldre er dette en mulighet som gjør at de kan kombinere jobb og familie og holde seg innenfor arbeidsmiljøloven. Samtidig har vi beholdt et sterkt hviletidsvern, og slått fast at arbeidstaker har initiativretten.

Offentlig sektor har dobbelt så mange midlertidige ansatte som det private. Det vil vi gjøre noe med. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser, og her har offentlig sektor mye å gå på. Vi har sørget for at ansatte i privat sektor får fast ansettelse etter tre år. Nå endrer vi loven slik at også ansatte i offentlig sektor skal ha krav på fast ansettelse etter tre år.

Vi deler Larsens ønske om trygge arbeidsplasser og flere faste og hele stillinger. I stedet for å spre myter og usannheter, kan fagbevegelsen bidra med forslag til konstruktive løsninger. Det opplever vi lite av.