Det handler om liv og helse

Ingress

Meninger

FNs synteserapport om klimaet er en realitetsorientering om jordas tilstand. På grunn av menneskelige aktiviteter, er det risiko for at verden ved slutten av dette århundret vil kunne bli 3,7 til 4,8 grader varmere. I våre områder kan temperaturen øke enda mer.

Det høres kanskje ikke så mye ut, men for naturen er dette store endringer på kort tid, som vil få store konsekvenser. Rent vann blir en knappere ressurs i regioner der det bor mange mennesker. Avlinger av de viktige kornsortene hvete, ris og mais, bli redusert, og det skjer allerede ved to graders temperaturøkning. Havforsuring vil føre til reduserte fiskebestander. Flere dyre- og plantearter står i fare for å bli utryddet.

Mer luftforurensing vil skape helseproblemer. Kystområder vil være utsatt for stigende havnivå. Flere steder vil tørke, hete, stormer, ekstremregn, flom, oversvømmelse og skred bli mer vanlig. Det er ingen spådom om ei fjern framtid. I år har flom forårsaket store ødeleggelser på Vestlandet. Mange har mistet hus og hjem. Store deler av infrastrukturen er ødelagt.

Risikoen for farlige klimaendringer kan reduseres gjennom klimatilpasning og utslippsreduksjoner. Det er mye de folkevalgte kan gjøre. Penger til opprydning etter naturkatastrofer må være en selvfølge, men det holder ikke at statsministeren og energiministeren drar på flomsafari og deler ut penger når skadene har skjedd. Kommunene må rustes - og ruste seg - for et villere klima. Det vil koste. Og det blir dyrere om man ikke griper problemet ved rota.

Det grønne skiftet må starte nå. Vi forventer at regjeringen nå gjør en grundig jobb sammen med fagetatene, og iverksetter kraftfulle tiltak både i Norge og i utlandet for å få utslippene ned. Norge har både hjernekraften og de finansielle musklene til å gå foran i klimakampen.

Klimarapporten er et godt grunnlag når budsjettforhandlingene nå starter. Kunnskapen støtter KrF og Venstres krav om en grønnere profil. Det krever både pisk og gulrot hvis næringslivet skal snus og nordmenns vaner endres. Og det vil være direkte uansvarlig om regjeringen ikke svarer på klimarapporten med handling som monner.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.