Det har noe å si hvem som styrer Vestfold

Ved fylkestingsvalget i Vestfold i 2011 stemte ca. ti tusen færre personer enn ved kommunevalget samme år.

Lytter til kommunene: En stemme på Høyre i fylkestingsvalget er en stemme på en fylkeskommune som lytter til kommunene, skriver Andreas Reitan. Foto: Privat.
Lytter til kommunene: En stemme på Høyre i fylkestingsvalget er en stemme på en fylkeskommune som lytter til kommunene, skriver Andreas Reitan. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

Bare noe over halvparten av de stemmeberettigede bruker sin rett til å velge hvem som skal representere dem på regionalt nivå. Det er nok et samspill av grunner som forårsaker dette, men uansett er det synd.

Det har noe å si hvem som styrer Vestfold. Fylkespolitikernes avgjørelser har direkte virkning på kommunene i Vestfold, og på innbyggerne i kommunene. Fylkeskommunen har bl. a. ansvaret for den videregående skolen i Vestfold. Det betyr at for min hjemkommune, Holmestrand, så er det fylkestinget som tar avgjørelser om skolehverdagen til elevene på Holmestrand Videregående Skole. Da synes jeg det er viktig at Holmestrands innbyggere er med på å velge hvilke politikere som skal ta disse avgjørelsene, ved å stemme i fylkestingsvalget.

Hvis du vil at elevene i Vestfold selv skal få velge hvilken videregående skole de skal gå på, at elvene skal få velge en undervisning tilpasset sitt nivå i basisfagene, hvis du vil at de skal få slippe å få karakterer og eksamen i sidemål (nynorsk), at de skal få lærere som har tatt etter- og videreutdanning og at rådgiverne på skolene har solid faglig kompetanse, så bør du stemme på Høyre i fylkestingsvalget.

For kommunen som utvikler av lokalsamfunn er også fylkestingsvalget av stor betydning. Høyres kandidater til fylkestinget mener at fylkeskommunens grunnholdning skal være å imøtekomme kommunenes behov, og å være forsiktig med å overprøve kommunale vedtak. Dette betyr at fylkeskommunen skal være en konstruktiv samarbeidspartner for kommunene, ikke en bremsekloss. De felles regionale hensynene må i all hovedsak ivaretas gjennom samtaler og dialog med kommunene. Denne tilnærmingen vil redusere bruken av innsigelser, og gjøre at kommunene enklere kan få realisert løsninger som møter lokale behov.

Høyre vet at det er innbyggerne i en kommune, og deres folkevalgte, som best vet hvor skoen trykker i deres lokalsamfunn. En stemme på Høyre i fylkestingsvalget er en stemme på en fylkeskommune som lytter til kommunene.

Fylkeskommunen har videre ansvaret for fylkesveier, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap. Den har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i hele fylket, og har oppgaver innen folkehelse, næring, miljø og klima, kultur, areal- og transportplanlegging, idrett, friluftsliv m.m.

Det ligger altså mye ansvar til våre fylkespolitikere, og jeg mener det er viktig at man bruker sin rett til å bestemme hvilke politikere som skal ha dette ansvaret.

Det er viktig for meg å presisere at når Høyre og andre fra tid til annen sier at fylkeskommunen er overflødig, så betyr ikke det at vi mener at oppgavene fylkeskommunen utøver er overflødige. Vi mener bare at andre burde utføre dem. Det kan f. eks. være nye, større regioner eller kommuner. De oppgavene som ligger til fylkeskommunen i dag er veldig viktige, og så lenge det er fylkeskommunen som har ansvaret for dem, så mener jeg det er klokest at det er Høyre som styrer fylkeskommunen. Bare da får vi en videregående skole tilpasset hver enkelt elev, raskere og tryggere veier, en fremtidsrettet kollektivtransport og en fylkeskommune som er en samarbeidspartner for kommunene, ikke en bremsekloss.

Husk fylkestingsvalget, og stem Høyre!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.