Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
Foto: Frank Karlsen / DagbladetVis mer

Det krever en landsby å oppdra et barn

Liberalistenes mantra om at barna er foreldrenes ansvar må pensjoneres.

Meninger

Den ferske OECD-rapporten Skills Outlook 2015 peker på en stor utfordring: Den økende mengden unge i «utenforskapet». Omtrent 1 av 10 unge mellom 15 og 29 år står helt utenfor arbeidsliv og skole. Mange av dem er de såkalte unge «naverne», som Dagbladet setter søkelyset på i en ny artikkelserie.

For mange av disse er ikke utenforskapet midlertidig. Uten flere ferdigheter er framtidsutsiktene dystre. Tilbudet av ufaglært arbeidskraft bare øker, blant annet som følge av innvandring, og etterspørselen faller for hvert år som går.

Problemet er tydeligst i videregående skole. Store andeler av ungdommen faller fra. Naturlig nok leter mange etter løsningene her. Og mye kunne uten tvil vært gjort om både privat og offentlig sektor hadde gjort sitt for å tilby flere lærerplasser og flere kunne tatt videregående utdanning i arbeidslivet framfor på skolebenken.

Men selv om problemet er tydeligst på videregående er det ikke her kilden eller de viktigste løsningene på problemet ligger. Årsakene til frafallet forklares av manglende suksess på ungdomsskolen, som igjen forklares av manglende ferdigheter og mestringsfølelse ved inngangen til ungdomstrinnet, og slik fortsetter det.

Skal vi gjøre noe med utenforskapet må alle barn opparbeide seg grunnleggende kompetanse og mestring allerede i barnehage og barneskole. Det krever en innsats mot de yngste i en helt annen størrelsesorden enn vi har i dag. Det er verdt det. Et liv i utenforskap koster samfunnet et tosifret antall millioner.

Tidlig innsats er imidlertid ikke hele løsningen. Mange i utenforskapet har fysiske og psykiske helseproblemer og kommer fra ustabile og ressurssvake familier. Det er bekymringsverdig at de som befinner seg i utenforskapet er spesielt langt unna arbeidslivet, sammenliknet med andre OECD-land.

Problemene er sammensatte og hva som trengs av løsninger vil variere fra barn til barn. Men det som er klart er at apparatet rundt barn og unge som har vanskelige hjemmeforhold må styrkes. Det handler om å gi foreldre ressurser til å være gode foreldre og om flere og mer aktive lærere, helsetjenestepersonell og barnevern, men det handler også om hver enkelts ansvar for de rundt oss.

Nabokjerringa må bry seg slik at ingen barn blir stående utenfor sivilsamfunnets institusjoner. Liberalistenes mantra om at barna er foreldrenes ansvar må pensjoneres. Det krever en landsby å oppdra et barn.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.