Nils Christian Stenseth
Nils Christian Stenseth Vis mer

Det må både prioriteres og nedprioriteres

Ingen triviell oppgave.

Meninger

Aksel Braanen Sterri hadde en fin kommentar i Dagbladet for kort tid siden, med referanse til Herman Cappelens artikkel i Norsk filosofisk tidsskrift av i fjor. Hovedbudskapet var at om de norske universitetene skal kunne utvikle verdensledende miljøer, må de prioritere de miljøer som ligger an til å bli eller er verdensledende - og gi disse enda bedre forhold.

Ole Petter Ottersen, rektor ved mitt eget universitet, kritiserer i sin blogg Sterri med rette for noen uheldig faktafeil: Sterri skrev blant annet at det bare er NTNU og NMBU som evner å hente inn prestisjemessige bevilgninger fra EU.

Sannheten er at UiO evner dette på en glimrende måte. Men den debatten Sterri legger opp til, er for viktig til å drukne i sjenerende faktafeil.

Skal noen miljøer prioriteres, må andre svakere miljøer nedprioriteres. I og med at ethvert universitet må - og skal - ha en viss bredde, er dette en ikke triviell oppgave. Den debatten og hvordan vi skal kunne få det til, om så med lovendringer, er vi nødt til å tørre å ta.

Senter for fremragende forsking (SFF) er en flott mekanisme som universitetene, etter min mening, ikke har høstet tilstrekkelig fordeler av nettopp fordi de ikke har evnet å prioritere noen framfor andre som da ville måte nedprioriteres.

Jeg takker Aksel Braanen Sterri for et godt forsøk å dra i gang denne viktige debatten, og oppfordrer mine kolleger til å delta.