Det neste barnehageløftet

Tilbudet til ditt barn avhenger for mye av tilfeldigheter.

  INNHOLD:  Det er ikke bare kapasitet som trengs, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
INNHOLD: Det er ikke bare kapasitet som trengs, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe IsaksenVis mer
Meninger

I ti år har barnehagepolitikken handlet om å bygge kapasitet. Mye av den jobben er gjort, og nå er det kvaliteten og innholdet i barnehagen som må prioriteres.

Alle som har hatt barn i barnehagen kjenner igjen følelsen: den lille jenta eller gutten som inntil nylig har vært helt avhengig av mor og far, skal nå tilbringe dagene med andre voksne og barn. Det er helt naturlig at foreldrene bekymrer seg, og det aller viktigste er barnets trygghet. Der er norske barnehager gode. Det finnes trygge inne- og uteområder, varme hender og myke fang å kravle opp i.

Men når det gjelder hva barnet vil lære og oppleve i barnehagen er det for store forskjeller. Tilbudet til ditt barn avhenger for mye av tilfeldigheter.

Derfor må det neste store barnehageløftet handle om innhold og kvalitet. For en god barnehage har helt grunnleggende betydning for barns videre utvikling og læring, skolegang og arbeidsliv.

For å skape en enda bedre barnehage må vi gjøre tre ting: det skal bli tydeligere hva barn og foreldre kan forvente av barnehagen når det gjelder innhold og læring, det må bli enklere for foreldrene å finne ut hvor gode barnehagene er og vi skal utdanne enda flere dyktige barnehageansatte.

Barnehagen er en viktig barnsdomsarena, og barn skal få utfolde seg, være nysgjerrige, leke og lære. Men barnehagen skal også forberede barna til skolestart. Den kan jobbe mer systematisk med læring enn i dag, og ikke minst må vi ha som mål at alle barn kan norsk når de begynner på skolen. Vi vil gjøre det tydeligere hva barna skal lære i barnehagen.

Ingen er mer opptatt av hvordan barna har det enn foreldrene. Vi utvikler derfor en foreldreportal med åpen og tilgjengelig informasjon blant annet om barnehagenes bemanning og faglige opplegg. Sammen med en mer konkret barnehagelov og rammeplan, vil det gi foreldrene verktøy til å være pådrivere for god kvalitet. Det trenger vi.

For samtidig som vi har bygget ut flere plasser, har forskjellene trolig blitt større. I de beste barnehagene er det fire barn per voksen, i den andre enden av skalaen sju barn per voksen. Vi vet også at fire av ti ansatte i barnehagen mangler relevant barnefaglig utdannelse, og vi mangler 4 400 barnehagelærere.

Mange ansatte gjør en fremragende jobb hver eneste dag. Men skal vi ha ambisjoner om høyere kvalitet på barnehagetilbudet, må mange flere ansatte ha kompetanse for å arbeide med barn i barnehagen. Det er derfor vi satser på å tilby etter- og videreutdanning til alle som jobber i barnehagen. Aldri har det blitt brukt mer penger på kvalitetstiltak.

I år får vi over 2 000 nye barnehagelærere alt i alt, og vi gir flere assistenter mulighet til å skaffe seg et fagbrev og annen barnehagefaglig kompetanse. Dette er bare en begynnelse, og senest i 2020 vil vi innføre en norm for antall voksne i barnehagen.

Det vil sikre et mest mulig likt tilbud til alle.

Barnehagen er frivillig, og slik skal det fortsatt være. Men den kan, sammen med hjemmet, bidra til å legge grunnlaget for utvikling av viktige ferdigheter barn trenger senere i livet, som det å ha troen på seg selv, ta hensyn til andre, tålmodighet, konsentrasjon og samarbeid med andre. Det må og skal skje på barns premisser. Når nær 98 prosent av alle barn har gått i barnehage før de begynner på skolen, må barnehagedebattens viktigste tema være hvilke krav vi skal stille til barnehagens innhold. Mitt mål?

En trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte, hvor barna kan leke og lære. For alle barn fortjener en god start i livet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.