Det nypasifistiske Norge

«Å ville ha fred kan forlenge krigen. Aslak Nore

«Aslak Nore følger opp en tradisjon like lang som menneskeheten – å være den tøffe, harde, realistiske, som forteller pusekattene når det er på tide å ta silkehanskene av og vise litt ordentlige muskler. Hvis vi nå for et øyeblikk godtok det første premisset ditt - at noen konflikter faktisk må løses militært: Da er det fortsatt ganske spesielt hvordan du definerer akkurat deg selv som den som har «evnen» til å skjønne at f.eks. Afghanistan er en slik konflikt. For du kan umulig mene at ENHVER konflikt best løses militært? Det må vel være en terskel, i din tenkning, hvor den militære løsningen blir aktuell og blir bedre enn den «pasifistiske»? Morten Horn

«Aslak Nore setter fokus på en rekke momenter som hittil har vært fullstendig fraværende fra debatten, og som illustrerer hvorfor Norge har bommet så stygt når vi forsøker oss på fredsmekling i internasjonale konflikter. Upartiskhet fungerer ikke i møte mellom to parter hvor realiteten er at den ene er offer og den andre er overgriper.

Cirkus Maximus

«Saken er jo den, at både Aslak Nore og underteikna er menneske med dei beste intensjonar. Ingen av oss ynskjer noko særleg ille for sivilbefolkningen der, og vi begge oppnevner oss til talsmenn for deira interesser, men ingen av oss kan i grunnen heilt nekte for at synspunkta vi formidlar er farga av våre personlege oppfatningar og erfaringar. Til sjuande og sist er det sivilbefolkninga på bakken, og absolutt ingen andre, som har fasiten.

Kåre Hitland