Det paranoide prosjekt

Er det farlig å tro godt om muslimer?

11. FEBRUAR gikk jeg i demonstrasjonstog sammen med 2000 nordmenn med muslimsk tro som følte sin verdighet krenket av Muhammedtegningene. 1. mai holdt jeg en tale i Vålerenga kirke med fordømmelse av Fremskrittspartiets muslimhets. Disse hendelsene har bragt Det paranoide prosjekt fram i lyset. I Dagbladet 23.5. hevder Tore Kjelien at jeg «slutter tropp med islamister». I Dagbladet 29.5 påstår Einar K. Steffenak at jeg har gått i tog med «ytterliggående muslimer». Jeg mener å huske at jeg gikk sammen med en bestefar som bar sitt barnebarn på skuldrene. Han gikk i toget i håp om at barnebarnet skulle få slippe å høre profeten omtalt som Krigsherren, og Muhammed utlagt slik av Carl I. Hagen: «La de små barn komme til meg så jeg kan utnytte dem i kampen for verdensherredømme». Jeg gikk i tog sammen med 2000 medborgere som ikke stille ville lagre mer krenkelse og undertrykkelse. Endelig skulle deres stemme høres på Eidsvolls Plass. De har gode grunner for å be om likeverd.

UTE HAR DE vært avmektige vitner til hvordan Vesten truer selvstendigheten, helsen og framtiden til muslimer i Palestina, Irak og Afganistan. Hjemme har de i mange år møtt åpenbar og grov utestengning på arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Like lenge har Fremskrittspartiet fått kaste skam og mistanke på dem, nesten uten motmakt. FrP har fått kalle bomiljøet deres for «ghetto» og «multikulturell rugekasse». FrP har fått kalle Norge «en oase for utenlandsk kriminelt avskum». FrP har fått påstå at kvinnene deres blir «blodig voldtatt på bryllupsnatta» (Carl I. Hagen 6.7.03).Demonstrasjonstoget 11. februar var en klar melding ut om at nå er det nok. Nå må dere ikke nedverdige oss mer. Nå må vi gå sammen mot en framtid hvor barnebarna våre får erfare godtaking og likeverd. Det var et stolt tog som gjorde folk rakere i ryggen. Det gjaldt også kvinnene - som gikk bakerst. Kvinnene gikk i en egen gruppe til slutt. Dette liker jeg i likhet med Kjelien og Steffenak dårlig. Men hva skal vi gjøre? Sende FrP-sersjanter i front som kommanderer: Helt om marsj - nå! Nei. Det er ikke slik menneskenes sjeler virker. Sjeler har ikke på- og av-knapp. Sjeler må forandres med påvirkning og erfaring innrammet av respekt, over tid.

JEG HAR BODD i Lille Pakistan (Grønland/Tøyen) i 14 år og ser på nært hold at de som gikk i toget 11. februar er bra folk. De er som mine venner og kjenninger på Værøy og Røst og på Jæren og på Frogner. Det menneskelige prosjekt har vi felles. Her er engler og demoner inne i hver enkelt og i gruppen. Vi leter etter orden og mening, kjærlighet og trygghet, lyst og overlevelse. Ikke minst lengter hver eneste en etter å bli sett og godtatt - som meg. Derfor var muslimenes tog 11. februar et tog for oss alle. Men så kommer ropet: Det er farlig å tro godt om mennesker, i sær muslimer! Toget 11. februar var islamistenes inntogsmarsj! Du lot deg forføre til å gå ånd i ånd med totalitære krefter som vil innføre sharialover i Norge, ja egentlig streber etter verdensherredømme.

JEG TROR IKKE på det, for jeg har hørt det før. Fra propagandaminister Joseph Goebbels da han bit for bit bygget fiendebildet av jødene. Sionistene hadde en hemmelig plan om å overta Tyskland, ja på sikt verden. Goebbels kunne sitt fag. Intet hisset massene mer til frykt og hat enn denne vrangforestillingen. Jeg har hørt det før fra Carl I. Hagen og Per Sandberg. La meg bare minne om første og siste kapitel i Fremskrittspatiets paranoide prosjekt. Under valgkampen i 1987 leser Carl I. Hagen med harmdirrende stemme opp et brev fra en innvandrer om at muslimene planlegger å overta Norge. Snart blir det avslørt at brevet er falskt. I mai 2005 målbærer Per Sandberg et «meget urovekkende» rykte om at 30 000 pakistanere har avgitt lojalitetsløfte til et hemmelig, potensielt voldelig muslimsk nettverk i Norge. I vår, like før han blir valgt til 1. nestformann uttaler Per Sandberg til Aftenposten: «Hvis de mest fundamentalistiske muslimene får råde, kan det fort bli slik at enkelte områder av landet vårt blir underlagt sharialover.» I talen til FrPs landstyre i november 2005 truer Carl I. Hagen med at Norge vil få muslimsk flertall om 50 år. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at mennesker med muslimsk tro vil utgjøre mellom 8-12% av befolkningen i 2060. Utover våren 2006 snakker Hagen stadig om det «verdensomspennende kalifatet». På spørsmål om det vil bli verdenskrig mellom isalm og det kristne Vesten svarer han: «ikke ennå».

FREMSKRITTSPARTIET har med farlig hell brukt en gammel metode: Å skape frykt ved å konstruere en indre fiende. Fienden opererer i det skjulte, så fordekt at den ikke kan bevises, bare antydes. Men farlig er den usynlige, fordi den ligger på lur etter livene våre, lovene våre, landet vårt, ja hele vår verden er sammensvergelsens mål.Det finnes bare en medisin mot Det paranoide prosjekt : tillit . Vi trenger å tro - på hverandre.Det er godt mulig at der gikk islamister (hvilken faregrad de nå måtte ha?) i 11. februar toget. Det kan også hende at her finnes latente terroristceller blant muslimene i Norge. Men disse potensielt farlige ekstremistene er i så fall en sak for Norges lover og Politiets sikkerhetstjeneste. Vi må ikke la slike muligheter forgifte det allmenne forhold mellom folkegruppene i Norge. Her finnes nynazister i landet. Vi lar ikke det ekstreme fenomen prege vårt syn på oss selv som hvite, kristne nordmenn. Vi ville bli sinte og triste hvis muslimene bedømte oss og våre verdier ut fra nynazistenes eksistens. Like meningsløst vil det være å la islamske fundamentalister forme og farge vårt syn på mennesker med muslimsk tro. Vi må bevare en allmenning hvor det store, store flertall møter hverandre med god tro - i oppgangen, på jobben, i idrettslaget, på diskoteket, i demonstrasjonstoget. Sammen må vi, inspirert av Haldis Moren Vesaas, utvikle Det norske hus til... Eit hus som er såleis bygtAt alle som høyrer til husetKjenner det godt og trygt,Og såleis at framande gjerneKjem innom døren derOg aukar den rikdom som       finst der førMed alt det dei sjølve er.